250-årsjubiléet 1863

Historieuppfattningen vid tiden för 250-årsjubiléet byggde främst på regementsläkaren Peter Olof Liljewalchs uppfattning, att regementets ursprung var Hovregementet från 1613.

Senare kom forskningen fram till andra slutsatser. En del ansåg att regementets ursprung var Drottning Kristinas Livgarde från 1634. Andra ansåg att Gustaf Vasas livvakter utgjorde ursprunget – en uppfattning som senare kom att accepteras av historiker.

Firandet 1913 var därför mer blygsamt och dess höjdpunkt var antagandet av prins Gustaf Adolf som volontär vid Livkompaniet.

Är Livgardet världens äldsta förband? I filmen
reder vi ut frågan och glimtar samtidigt tillbaka
på firandet av både 300 och 400 år.

Det gamla och nya gardet

Varför regementet firade 400 år 1926 och inte 1921 är dolt i historiens mörker. Förberedelserna började redan 1909. Regementets firande var mycket omfattande och man bjöd in alla som genom åren arbetat på Livgardet. Detta gjorde att man – med konungen i täten – kunde marschera genom Stockholm med ”Det gamla gardet” och ”Det nya gardet”. ”Det gamla gardet” var cirka 2000 personer och ”Det nya”, alltså regementet i tjänst, cirka 1000. Marschen gick från Gustaf Adolfsparken vid Linnégatans-kasernerna via Riddarholmskyrkan, till Stockholms slott.

Livgardets ursprung

Den idag accepterade historiska uppfattningen är att Svea livgarde har anor från den livvakt om 16 man som dalkarlarna avdelade till Gustav Vasa den 14 januari 1521. Den 23 april 1521 utsågs på nytt en livvakt till Gustav Eriksson, denna gång om endast fyra man, men i slutet av 1521 utökades livvakten till 18 personer. Från och med 1523 utökades livvakten och kallades för Kungliga Majestätets drabanter. I den äldsta bevarade förteckningen från 1527 omfattade den 23 knektar, av vilka 15 stycken var tyskar.  Utöver dessa var musikerna redan tidigt 8 stycken trumslagare och pipare.

Världens äldsta förband

Är då Livgardet världens äldsta kvarvarande militära förband? Nej, Livgardet är ”ett av världens äldsta” förband, mer specifikt: väldens femte äldsta förband.

Världens fem äldsta förband

1 - Grundades år 1248 
Spaniens Första infanteriregemente. Deras uppgifter idag är statsceremoniella samt bevakning och skydd av bland annat Spaniens militära högkvarter.

2 - Grundades år 1479
Frankrikes Första infanteriregemente. Ingår i den fransk-tyska brigaden och är ett rent stridande förband. De har i modern tid tjänstgjort i bland annat Afghanistan och Mali.

3 - Grundades år 1506
Påvliga livgardet, eller Schweizergardet. Har sitt ursprung i de Schweiziska legoknektar som rekryterades till att tjänstgöra för Vatikanstaten under de italienska krigen under slutet av 1400-talet.  1506 började de första 150 schweizarna sin tjänstgöring i Rom och det årtalet räknas som dess födelse. Man kan idag diskutera huruvida förbandet är en militär enhet eller en ren polis- och säkerhetsenhet.

4 - Grundades år 1509 
Spaniens Nionde infanteriregemente. Från kaserner på kanarieöarna löser de idag internationella uppgifter och har bland annat tjänstgjort i Afghanistan.

5 - Grundades år 1521 
Livgardet. Senast sammanslaget av Svea livgarde och Livgardets dragoner. Svea livgardes ursprung framgår högre upp i texten. Livgardets dragoner har sitt ursprung i Livregementet och Livgardet till häst där Livregementets traditioner går tillbaka till 1500-talets ryttarfanor.

Livgardet
Fakta Livgardet
  • Förkortning: LG
  • Ort: Kungsängen
  • Personal: 1 600
Så har vi räknat
Film från 400-årsjubileumet

Vid Livgardets 400-årsjubileum marscherade flera tusen personer genom Stockholm.
Se hela filmen här.