Regementets dag

Nästa Regementets dag genomförs under 2019.

Foto: Niklas Ehlén/Försvarsmakten

Vi är i full gång med planeringen inför 2019 års Regementets dag.

Program och övrig information kommer att publiceras här när planeringen är klar.

Håll dig även uppdaterad om program och aktiviteter genom att följa oss på Facebook: www.facebook.com/ledningsregementet.

Vill du se bilder från Regementets dag 2018 besök oss på Facebook: www.facebook.com/ledningsregementet.

Fotoalbum hittar du här

Ledningsregementet
Fakta Ledningsregementet
  • Förkortning: LedR
  • Ort: Enköping
  • Yrkesofficerare: 506
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 387
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 196
  • Civilanställda: 243
  • Reservofficerare: 252
Så här har vi räknat