Veterandagen

Försvarsmakten bjuder in till statsceremoniellt högtidlighållande av Veterandagen 29 maj 2024.

Dragonsoldat vid veteranmonumentet.
Följ veterandagens ceremoni direkt på YouTube. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten

Sverige hyllar sina veteraner och hedrar minnet av de som betalat det högsta priset i arbetet för fred i olika krishärdar runt om i världen. Under årets högtidlighållande genomför Försvarsmakten ett särskilt uppmärksammande av de veteraner som tjänstgjorde på Balkan under åren 1991-2000. På veterandagen 2025 kommer övriga insatser uppmärksammas som genomförts för 25 år sedan eller mer och ej tidigare uppmärksammats på veterandagen, däribland de första insatserna i Kosovo.

Högtidlighållandet av Veterandagen kommer att genomföras centralt, lokalt och digitalt. Statsceremonin äger rum vid Veteranmonumentet Restare i anslutning till Sjöhistoriska museet, Stockholm. Dessutom kommer det att genomföras lokala firanden på flera orter runt i landet.

Det centrala firandet kommer att spelas in och sändas digitalt via Försvarsmaktens Youtube-kanal.

Veterandagen är öppen för alla. Utlandsveteraner, anhöriga och allmänheten är välkomna. Följ oss gärna i sociala medier #Veterandagen2024

Program

08.00 Flaggorna hissas vid Sjöhistoriska museet.

09.00 – 17.00 Försvarsmakten, andra myndigheter och ideella organisationer visar upp sin verksamhet på utställningsområdet på Gärdet. Presentationer om insatserna på Balkan och ett politikerseminarium genomförs.

10.30 Tullverket hundsök #1

10.00-10.45 Veteranpolitiskt seminarium Del 1

11:15-12:00 MSB insatsverksamhet. Från Balkan till idag. Lyssna på de som var på plats

11.30 Veteranparaden anländer utställningsområdet

11.30 Veteranchefens tal

12.00 Hkp-förevisning

12.15-13.00 Veteranpolitiskt seminarium Del 2

13.00 Fallskärmshopp Idr.veteranerna/SFF

13.15– 14.00 Föreläsning #2

13.30 Tullverket hundsök #2

14.30 – 15.45 Veterandagsceremoni med kransnedläggning, hederstal och medaljering.

16.00 Besökare ges möjlighet att lägga ner medhavd blomma.

16.00 – 21.00 Middag för föranmälda gäster, utdelning av priset till årets veteran, samt underhållning av fältartisterna och samkväm i mässtältet.

21.00 Flaggorna halas.

Anmälan till veterandagen kommer att vara öppen under april. För balkanveteraner kommer en särskild inbjudan att skickas. Veterandagen är öppen för alla, veteraner, anhöriga och allmänheten.

Alla besökare ges möjlighet att, efter statsceremonin är genomförd, lägga ner medhavd blomma vid monumentet. Frågor kopplade till veterandagen hänvisas till veterandagen@mil.se.

Information till dig som besökare

Kontakt: Har du frågor kring veterandagen kan du kontakta på telefon: 072-388 04 27 som bemannas mellan klockan 09.00-15.00.

Information: På området finns personal för att vara behjälpliga med praktiska frågor.

Sittplatser: Det finns sittplatser både i mässtältet och på läktaren. Om du vill sitta på läktaren, var ute i god tid innan ceremonin börjar. Du som har behov av att sitta ner blir prioriterad.

Toaletter: Hygienfaciliteter finns vid mässtältet.

Funktionsnedsättning: Delar av läktaren är handikappanpassad.

Klädsel: För uniformerad personal gäller daglig dräkt (vapenrock, skärmmössa, svarta handskar). Utmärkelser bärs i form av medaljer. För övriga gäller vårdad klädsel.

Transport: Besökare rekommenderas att ta sig till området via kollektivtrafik då möjligheterna till parkering är ytterst begränsade. SL buss 69 mot Djurgårdsbrunn, hållplats Villa Källhagen är den närmsta stationen för ingång/utgång till/från Veterandagens evenemangsområde. Karlaplan är närmsta tunnelbanestation. På SL.se kan du söka din resa och få information om eventuella störningar.

Parkering: Föraren ansvarar för att fordon parkeras enligt rådande parkeringsbestämmelser. Försvarsmakten rekommenderar att besökare använder sig av kollektivtrafiken för att ta sig till och från Sjöhistoriska. Försvarsmakten står inte för felparkeringsavgifter.

Förvaring: Av säkerhetsskäl får väskor ej bäras på området och det finns inga möjligheter till väskförvaring under dagen.

Lunch: Finns att köpa i mässtältet och från Foodtrucks.

Middag: Efter genomförd ceremoni serveras en kostnadsfri middag i mässtältet till föranmälda gäster. Det finns möjlighet att beställa måltid åt fler personer i ens anmälan. Anhöriga är välkomna.

Boende: Som besökare ordnar du själv med boende.

Anmälan till middag utlandsveteraner och anhöriga

Det bjuds på en måltid i mässtältet i anslutning till sjöhistoriska museet för föranmälda gäster.

Anmälan till årets veterandag är stängd.

För er som bjudits in till ett särskilt program på veterandagen, vänligen använd den anmälningslänk som angetts i er inbjudan.

Pressackreditering

För att fotografer ska få plats i fotofållan under ceremonin och bokning av intervjuer ska kunna prioriteras i tid behöver vi din pressackreditering.

På grund av hög arbetsbelastning behandlas ackrediteringar till Veterandagen via e-post: veterandagen@mil.se märk ärendet med ”Pressackreditering”.

Inkom senast den 26 maj med uppgifter om namn, personnummer och uppdragsgivare, för ackrediteringen.

Lokala cermonier

Utöver det centrala högtidlighållandet av Veterandagen kommer även följande orter att genomföra lokala ceremonier:

Ort, förband och kontakt till förbandet för att anmäla ditt deltagande och få tid och plats:

 

Fyra personer vid ett runt bord i en tv-studio.
Studio Utlandstjänst – Mali, Libanon och kamratskap
Se avsnittet   28:10
Fyra personer runet ett bord i en tv-studio.
Studio Utlandstjänst – Ukraina och utbildning
Se avsnittet   23:38