CBRN-sjukvård på högsta nivå

SkyddC i Umeå har precis stått som värd för den första formella utbildningen i CBRN-sjukvård för legitimerad personal. Kursen fylldes snabbt och under en veckas tid har några av Försvarsmaktens läkare och sjuksköterskor djupdykt ner i bland annat CBRN-medicin, omhändertagande av kombinationsskador, symptombedömningar utifrån de olika bokstäverna och vårdplanering vid fördröjd avtransport.

Personer med skyddsmask tar hand om patient.
Personer med skyddsmask tar hand om patient.
Legitimerad sjukvårdspersonal fick nya kunskaper och färdigheter att omhänderta skadade i och utanför CBRN-miljö för att öka överlevnaden hos skadade soldater. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten
Man pekar framför en tavla.
CBRN-läkaren Staffan under sin genomgång om radiologiska ämnens påverkan på kroppen. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten
Personer i klassrum.
Förutom militär sjukvårdspersonal var några av kursens deltagare sjuksköterskor från den civila sjukvården, allt ifrån ambulanspersonal till regionala resurssamordnare. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten
Kvinna i C-stridsdräkt.
Sjuksköterskan och specialistofficeren Jennie från Marinbasen. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten
Explosion.
Förutom CBRN-ämnen ingår också vård av skador till följd av brandstridsmedel i utbildningen. Här syns en verkansförevisning av metallbrandämnens egenskaper med hjälp av en elektronbrandbomb. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten
Soldat har ut brinnande föremål ur en bit fläsk.
Teori varvades med praktiska övningar och förevisningar. På bilden tas brinnande magnesium ut ur ett sår innan omläggning. Magnesiumet representerar brinnande vit fosfor. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten
Sjukvårdspersonal med skyddsmask står vid patient.
Ett av de sista övningsmomenten under kursen var ett masskadeutfall efter en taktisk kärnladdning, samtliga patienter hade kombinationsskador, alltså medicinska trauman tillsammans med strålskador. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten
Minneskort.
En del av kursen var att utföra självständiga CBRN-anpassade sållningstriage på skadeplats samt sorteringstriage inför avtransport. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten
Soldat pekar på eld.
CBRN-sjuksköterskan Björn förevisar skillnaden mellan en bensinbrand och en napalmbrand. Under branddelen i kursen förevisades också hur bra flamskyddet i vårt uniformssystem är, speciellt bomullsplaggen. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

Kursen heter CBRN-medicinskt omhändertagande och ligger egentligen under Försvarsmedicincentrums regi, men personal från SkyddC håller kursen. Stora delar av utbildningsunderlaget utgår från Natos standardiseringsdokument för CBRN-sjukvård och syftet är att sprida kompetensen så all legitimerade personal på sikt är utbildad och förberedd att möta effekterna av CBRN-vapen.

– Min förhoppning är att kursen gett mersmak och att deltagarna tar med sig sina nya erfarenheter hem till sina förband. En del i kursen handlar om att skapa egna CBRN-sjukvårdsmoment så på det sättet sprider vi kompetensen ytterligare. Även om CBRN-sjukvård kan vara komplext så är det absolut hanterbart för Försvarsmaktens sjukvårdssystem bara man har rätt utbildning, säger kurschefen Magnus Johansson från Totalförsvarets skyddscentrum.

Grunderna är viktigast

Försvarsmaktens förband har de senaste åren övat mer och mer CBRN-tjänst, både på stabsnivå och soldatnivå. Det personliga skyddet är alltjämt grunden. När soldater och sjömän kan hantera sin skyddsutrustning, göra en första sanering med personsaneringsmedel och ge sig själva eller en kamrat en autoinjektor så är chanserna goda att sjukvårdskedjan kan ta hand om resten.

En av deltagarna under årets kurs var Jennie Kvamme, sjuksköterska och specialistofficer från Marinbasen.

– För mig har kursen varit väldigt nyttig, framförallt delen om CBRN-medicin. Nu vet vi precis vilka läkemedel vi ska använda, vilken dosering och hur länge vi kan ge olika läkemedel för att ta hand om patienter med CBRN-skador. Det blir särskilt viktigt när vi vårdar i väntan på avtransport (prolonged field care), säger Jennie och fortsätter:

– Nu kanske inte legitimerad sjukvårdspersonal är de första att stå i en C-skyddsdräkt i saneringslinen men det har varit jättenyttigt att prova på det med. Ibland kommer det säkert finnas tillfällen där en läkare eller sjuksköterska behöver vara med tidigt i ett omhändertagande och då måste vi också kunna arbeta på smutsig sida, säger Jennie.

Redan nu planeras fler kurser och ambitionen är att CBRN-medicinskt omhändertagande kommer genomföras vid två tillfällen under 2025.