A 9:s Försvarshälsa invigd

Villingsbergs övnings- och skjutfält utvecklas för framtiden

I augusti rycker A 9:s första egna värnpliktiga (sedan återetableringen) in på Villingsbergs övnings- och skjutfält utanför Karlskoga. För att kunna bedriva artilleriutbildning i Villingsberg anpassas nu lägret med ett antal temporära och permanenta byggnader.

På tisdagen invigdes den första nya byggnaden - Försvarshälsan. Ytterligare en milstolpe i vårt arbete att stärka artilleriförmågan i södra Sverige.

Invigningsceremonin börjar med att överste och stabschef gör honnör för varandra.
Invigningsceremonin börjar med att överste och stabschef gör honnör för varandra.
I strålande sol invigdes den nya Försvarshälsan i Villingsberg. Foto: Viktoria Cassersten/Försvarsmakten
Den nya Försvarshälsan.
Försvarshälsan är en temporär byggnad med rymliga och ändamålsenliga lokaler. Foto: Viktoria Cassersten/Försvarsmakten
Två sjuksköterskor sitter på en brits i ett undersökningsrum.
Sjuksköterskorna Anna Fransson till vänster och Anna Johannesdal till höger har jobbat intensivt med att bygga upp den nya Försvarshälsan. Foto: Viktoria Cassersten/Försvarsmakten
Grävarbete pågår för den nya skjutbanan.
Vid Villingsbergs skjutfält pågår stor aktivitet för att skapa bra förutsätttningar för kommande värnpliktskullar. Bland annat byggs en ny skjutbana för korthållsskjutning. Foto: Viktoria Cassersten/Försvarsmakten

- Idag manifesterar vi att regementet slår fast bopålarna här i Villingsbergs läger genom att inviga Försvarshälsans temporära lokaler. Vi nybyggare skriver historia nu i princip varje vecka! sa regementschef Lars O Jonsson i sitt invigningstal innan han klippte det blå-gula bandet.

Genom Försvarshälsans flytt till moderna kontorsmoduler i Villingsberg får vi under några år framöver ändamålsenlig och funktionell infrastruktur för att stödja motorn i ett regemente – värnpliktsutbildningen – med daglig sjukvård och övrig försvarsmedicin.

Att bygga upp Försvarshälsan har givetvis varit ett lagarbete med många inblandade, men de som dragit det tyngsta lasset är våra sjuksköterskor Anna Fransson och Anna Johannesdal.

- Det har varit ett intensivt arbete! Vi känner oss både nöjda och stolta över hur bra det blivit och vi ser verkligen fram emot att ta emot våra värnpliktiga efter sommaren, säger de båda.

Försvarshälsan kan beskrivas som en vårdcentral i miniformat. Här finns allt för att bedriva den vård som verksamheten kräver - allt från hörseltester till akut omhändertagande. Lokalerna är ljusa och rymliga och innehåller förutom undersökningsrum bland annat hörselburar, diskrum/skölj, förråd, pentry och ytterligare kontor.

Villingsberg utvecklas för framtiden

Arbetet med att utveckla Villingsbergs läger och samtidigt anpassa det efter A 9:s behov har pågått under en längre tid och görs i nära samarbete med Skaraborgs regemente P 4 och Fortifikationsverket. De permanenta byggnaderna är planerade sedan tidigare för att utveckla skjutfältet för framtiden.

Först ut är alltså Försvarshälsan och en bit ifrån lägret pågår arbete med att anlägga en ny skjutbana för korthållsskjutning med nytt, miljöanpassat kulfång. Förutom detta är följande på gång:

  • På motorområdet ska en utbildningshall byggas, liksom en spolhall, en så kallad drivmedelsgård och en modulbyggnad för kontor och utbildningssalar. 
  • De nuvarande logementen ska utökas med 100 sovplatser.
  • Ett soldathem ska upprättas.
  • Ett 1 000 kvadratmeter stort fystält som även kan fungera som samlingssal ska vara klart i höst, liksom ett utegym.
  • Delar av vatten- och avloppsystemet samt elinstallationer ska göras om eftersom det nuvarande både är gammalt och underdimensionerat.

Bergslagens artilleriregemente A 9 kommer att bedriva värnpliktsutbildning i Villingsberg fram till 2030 då det nya regementet på Harberget i Kristinehamn ska ha uppnått full kapacitet.