Sveriges roll i alliansen diskuterades med Nato-toppchef

Under torsdagen och fredagen hade Försvarsstabens chef Michael Claesson rundabordssamtal med amiral Sir Keith E Blount, ställföreträdande chef för Natos militärstrategiska operationsstab i Europa (DSACEUR).

genomgång
genomgång
Marinchefen, DSACEUR, chefen Försvarsstaben och chefen för operationsavdelningen under genomgång i marinens ledningscentral. Foto: Melina Westerberg/Försvarsmakten
provkörning
Besökaren provar på att köra Stridsbåt 90. Foto: Melina Westerberg/Försvarsmakten
DSACEUR
DSACEUR amiral Sir Keith E Blount i samtal med Försvarsstabens chef Michael Claesson. Foto: Madelaine Sundsgård/Försvarsmakten
DSACEUR på besök
DSACEUR på besök hos Försvarsmakten. Foto: Hanna Wängemar/Försvarsmakten

– Som nya allierade diskuterade vi vårt medlemskap och fördjupade oss kring de mål och krav som Nato ställer på oss. Samtidigt gav vi en djupare bild av vad Sverige och Försvarsmakten står för och vilka förmågor vi tar med oss in i alliansen, säger Michael Claesson.

Diskussionerna handlade också om fortsatt integrering i den operativa planläggningen.

Besöket omfattade förutom diskussioner på högkvarteret dessutom möten på försvarsdepartementet och med försvarsministern, samt fördjupningsbesök på Stockholms amfibieregemente, Fjärde sjöstridsflottiljen och marinstaben på Muskö.

Marinchef Ewa Skoog Haslum tog emot besökarna på Berga och sedan transport till Muskö med Stridsbåt 90. DSaceur fick prova på att köra båten sista biten innan förtöjning inne i Musköberget.

Efter en rundtur genom berget samlades besökarna för den dagliga morgonbriefen om läget till sjöss. Besöket avslutades med lunch ombord visbykorvetten HMS Härnösand och därefter transport tillbaka till Stockholm med helikopter 16, Black Hawk.

– Geografiskt bidrar vi med den sista pusselbiten för den nordiska flanken och kunskapen att slåss i vårt bistra klimat och grunda vatten. Vår ambition är att stärka säkerheten, inte bara i vårt närområde utan för hela alliansen, säger Michael Claesson.