Sverige deltog för första gången i Natos stabsövning Steadfast Deterrence

Sverige deltog för första gången som allierad i en av Natos nya strategiska stabsövningar, Steadfast Deterrence 2024 som genomfördes 20 – 30 maj. Stabsövningen hade som huvudsyfte att öva och certifiera Natos snabbinsatsstyrka – Allied Reaction Force (ARF).

Nato-stabsövning
Nato-stabsövning
Övningen möjliggjorde ett nära samarbete med andra allierade länder och har därigenom bidragit till värdefulla erfarenheter. Foto: Tore Ellingssen

Scenariot utspelade sig i Norge, men i en kontext där stora delar av Europa befann sig i en eskalation från kris till att krig var nära förestående.

Övningen genomfördes bland annat, vid Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE), Allied Air Command (AIRCOM) och Joint Warfare Centre (JWC).

Övningen möjliggjorde ett nära samarbete med andra allierade länder och har därigenom bidragit till värdefulla erfarenheter. Det svenska deltagandet bestod av representanter från Försvarsdepartementet, Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

– Sverige har mycket att bidra med som allierad. Sammansättningen av det svenska deltagandet under övningen skapade goda förutsättningar för att kunna representera Sverige och vår fortsatta integrering som allierad i Nato, säger kommendörkapten Björn Hallén från Försvarsstaben.

För Sverige var det ett bra tillfälle att öva som allierad. Övningen har resulterat i många erfarenheter och lärdomar för respektive deltagande myndighet att ta med sig i den fortsatta utvecklingen och integreringen i Nato som allierad nation. Övningen bidrog bland annat till att synliggöra vikten av det civila stödet till det militära försvaret i en Natokontext.

– Att vi i Sverige har ett totalförsvar som består både militärt- och civilt försvar, skiljer sig från vissa andra allierade länder. Det har lett till intressanta och givande diskussioner under övningen, säger Sara Sjölund från MSB som deltog i övningen.