Nya radarspaningsflygplanen placeras i Uppsala

Två stridsflygplan uppe i luften
Två stridsflygplan uppe i luften
S 106 är ett plan av typen Bombardier Global 6000, som byggs om till ett spanings- och ledningsflygplan. Foto: Stefan Kalm/Saab AB

– Jag har i dag fattat beslut att placera S 106 på F 16 i Uppsala, med en framskjuten basering på Arlanda. Min högsta prioritet är att maximera den operativa effekten i ett osäkert omvärldsläge. Jag är trygg i den analys och det värderingsarbete som har genomförts för att fatta detta beslut, säger flygvapenchef Jonas Wikman.

Grundförutsättningen är att säkerställa hög operativ effekt med S 106 över lång tid.

Beslutsinriktningen baseras på ett analysarbete där flera aspekter som infrastruktur, organisation med rekryteringsförutsättningar och miljötillstånd är några exempel på värderingsfaktorer.

En sammanvägning av värderingsfaktorer har genomförts. Ur framförallt ett operativt perspektiv, men även ett förbandsutvecklingsperspektiv och ur ett samlat flygvapenutvecklingsperspektiv, bedöms F 16 vara bäst lämpad som plats för placering av S 106.

För att ta ett helhetsgrepp har vi behövt tiden för att göra en grundlig analys av förutsättningarna för de orter som var aktuella. Analysen har utarbetats av samtliga avdelningar inom Flygstaben och sammanställts efter synpunkter från samtliga organisationsenheter i flygvapnet.