Sverige och USA fördjupar samarbetet inom cyberförsvar

Försvarsmakten och U.S European Command (USEUCOM) har signerat en avsiktsförklaring rörande ett samarbete avseende cyberförsvar. Det möjliggör både förmågeutveckling och förutsättningar att förstärka den operativa och den strategiska förmågan.

Signering
Signering
Avsiktsförklaringen avseende cyberförsvar signerades av chefen för Försvarsstabens strategienhet generalmajor Johan Pekkari och USEUCOM:s ställföreträdande chef för planering och operationer brigadgeneral James D. Cleet i Stockholm den 12 april 2024. Foto: Andreas Karlsson/Försvarsmakten
Flaggor
Cyberförsvarets gröna flagga mellan den amerikanska och svenska flaggan. Foto: Andreas Karlsson/Försvarsmakten

Samarbetet mellan Försvarsmakten och USEUCOM är grundat i en gemensam analys av hur båda parter kan stärka respektive cyberförsvarsförmåga och bygger på fem överenskomna områden; policy, interoperabilitet, utbildning och övning, förmågeutveckling och cyberoperationer.

En prioriterad partner

USA har varit en prioriterad bilateral samarbetspartner för Sverige i många år, sedan i mars i år är vi även allierade genom de båda nationernas Natomedlemskap. För Försvarsmakten är samarbetet med USA värdefullt och möjliggör både förmågeutveckling och förutsättningar att förstärka den operativa och den strategiska förmågan.

Samarbete för att möta avancerade hot

Avsiktsförklaringen avseende cyberförsvar signerades av chefen för Försvarsstabens strategienhet generalmajor Johan Pekkari och USEUCOM:s ställföreträdande chef för planering och operationer brigadgeneral James D. Cleet i Stockholm den 12 april 2024.

– Internationellt samarbete är en förutsättning för att möta dagens avancerade hot i cyberdomänen. Det bilaterala samarbetet med USA gör oss starkare, både enskilt och gemensamt, säger generalmajor Johan Pekkari.

Avsiktsförklaringen ger rätt förutsättningar

Gemensamma värderingar och den starka viljan att samarbeta är grunden för det bilaterala samarbetet inom cyberförsvar mellan Försvarsmakten och USEUCOM. Genom undertecknandet av avsiktsförklaringen ges förutsättningarna att utveckla samarbetet för att kunna möta dagens avancerade cyberhot.

– Cyberhoten Europa möter ökar både i antal och i avancemang. Tillsammans med våra Nato-partners, och allierade som Sverige, behöver vi samarbeta för att stå emot och återhämta oss från attacker i cyberdomänen. Det här samarbetet är särskilt viktigt för att hindra motståndare från att kunna degradera kritiska system och nätverk vi delar och är beroende av, säger U.S Air Force brigadgeneral James D. Cleet, USEUCOM:s ställföreträdande chef för planering och operationer. 

En integrerad del av fösvaret

Försvarsmaktens huvuduppgift är att försvara Sverige och allierade stater mot ett väpnat angrepp. Cyberförsvar är en integrerad del av det militära försvar som ska lösa denna uppgift. Cyberförsvaret bidrar till att försvåra och höja tröskeln för en aktör som överväger att angripa eller utöva påtryckningar mot Sverige eller svenska intressen.