Startskottet har gått – BrigU24 är igång

Efter transport av såväl materiel och personal inleds nu årets brigadunderstödsövning (BrigU24) på Älvdalens skjutfält vid Trängslet. Omkring 700 deltagare ingår i övningen som har sitt främsta fokus på bekämpningsfunktionen och ledning inom brigaden.

Artilleripjäser Archer kör i kolonn på en väg.
Artilleripjäser Archer kör i kolonn på en väg.
Archerpjäser rullar in till Trängslet skjutfält där året brigadunderstödsövning genomförs. Värnpliktiga från såväl Noraskog kompani som Bodens artilleriregemente utgör den artilleribataljon som under den närmsta veckan kommer att verka för brigadens räkning. Foto: David Hakeberg/Försvarsmakten
Tre stycken granatkastarbandvagnar uppställda på en grusplan.
Omkring 700 deltagare genomför just nu brigadunderstödsövningen i Älvdalen i Dalarna. I huvudsak deltar arméförband, men även helikopter finns på plats. Foto: David Hakeberg/Försvarsmakten
Närbild på granatkastarbandvagn med besättning.
Omkring 700 deltagare ingår i övningen som har sitt främsta fokus på bekämpningsfunktionen och ledning inom brigaden. Foto: David Hakeberg/Försvarsmakten

– Brigadunderstödsövningen är en oerhört viktig övning för att kunna bygga brigadförmåga i divisions ram. Vi har bekämpningsfunktionen och dess ledning i fokus, samtidigt som det medger en fantastisk möjlighet att öva vår luftrumssamordning och underrättelse där samordningen av våra underrättelsesensorer är otroligt viktiga, sa överste Michael Carlén, chef för den 4:e Brigaden och fortsatte:

– Jag är väldigt glad att vi under årets upplaga av övningen har Telekrigkompaniet här så att vi kan använda telekrig så att vi inom brigaden kan samordna detta med våra flygande enheter för att på så sätt lägga ett pussel som går att knyta till bekämpningen. Även helikopter som ingår i övningen är en viktig pusselbit för att vi i brigaden ska få öva luftsamordningen.

Tillsammans

Med på övningen finns förband och enheter från Eksjö i söder till Boden i norr. Allt för att tillsammans bygga vidare och utveckla bekämpningsfunktionen.

Övningen genomförs i ett brigadtaktiskt sammanhang med ett nationellt fokus. BrigU24 omfattar även utbildning och träning av befattningshavare på olika nivåer i bekämpningskedjan. Övningen sker som skarpskjutning inom ramen för brigadsystemet med flera skjutande förband och sensorsamordning av eldledningsgrupper, artillerilokaliseringsringsradar, telekrigsförmågor, SUAV samt eldobservatörer på marken och i luften via helikopter.

Bra förutsättningar

Bodens artilleriregemente A 8, står som ansvariga för övningen där överstelöjtnant Kenneth Nygren är övningsledare.

– Eftersom funktionens huvuduppgift är att understödja manövern har planeringen inför övningen och självklart nu under själva genomförandet skett i nära samverkan mellan Artilleriets stridsskola och 4:e Brigaden. Tillsammans har vi skapat bra förutsättningar för övningen och en bra förberedelse för alla delar inför kommande utveckling av funktionen indirekt eld, sa övningsledare Kenneth Nygren.

Brigadchef, överste Michael Carlén får sista ordet:

– Avslutningsvis vill jag även trycka på att det är viktigt att vi sätter oss i ett större sammanhang när vi nu genomför brigadunderstödsövningen. Brigaden måste bli kung och drottning på det vi gör, men att vi också måste ha förståelse att det finns både en och två nivåer över brigaden. Då tänker jag främst på divisionen och hur vi som brigad jackar in där på bästa sätt för att sedan ta det till ytterligare en ännu större ledningsstruktur.