HMS Koster kastade loss med Natostyrka

En bit utanför Stockholms skärgård har ett av marinens minröjningsfartyg, HMS Koster genomfört verksamhet med Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 (SNMCMG1). Fartyget är en av de första marina deltagarna som övar tillsammans som allierad.

I ett strålande vårväder övade HMS Kosters besättning tillsammans med allierade.
I ett strålande vårväder övade HMS Kosters besättning tillsammans med allierade.
I ett strålande vårväder övade HMS Kosters besättning tillsammans med allierade. Foto: Filip Lindblad/Försvarsmakten
HMS Koster är ett av marinens sju minröjningsfartyg.
HMS Koster är ett av marinens sju minröjningsfartyg. Foto: Jenny Nord/Försvarsmakten

När HMS Koster ansluter till Natostyrkan utanför Stockholms skärgård agerar hon motståndarfartyg i ett force protection-moment.  Ett moment som innebär att skydda militär personal, civila anläggningar, utrustning och operationer, från hot eller faror. Momentet utförs för att bevara operativ effekt. Tillsammans övar de åtta fartygen under några dagar för att lära känna varandra och utväxla erfarenheter.

– HMS Koster har under övningen också ansvarat för en skarpskjutning mot två ytmål, där alla fartyg har fått chansen att öppna eld med pjäs eller kulsprutor, berättar Cecilia Eklund, fartygschef HMS Koster.

Samövningen avslutades med att styrkan förtöjde utanpå flaggskeppet FGS Donau som låg till ankars för gemensamma möten.