Ammunitionslagring i fokus på Natokonferens

Logistikchefen Claes Isoz stod som värd för den första Natokonferensen på svensk mark sedan Sverige blev fullvärdig medlem i försvarsalliansen. Multinational Ammunition Warehousing Initiative (Mawi) bedrivs under Natoparaplyet med Belgien som initiativtagare och ordförande.

Mawi
Mawi
Mawi (Multinational Ammunition Warehousing Initiative) är den första Natokonferensen på svensk mark sedan Sverige blev fullvärdig medlem i försvarsalliansen. Foto: Försvarsmakten
Deltagare på konferensen
Deltagare från Sverige, Belgien, Kanada, Bulgarien, Tjeckien, Estland, Litauen, Finland, Frankrike, Grekland, Italien, Luxemburg, Polen, Rumänien, Slovakien, Spanien och Tyskland samt representanter från Natos högkvarter. Foto: Försvarsmakten

Syftet med Mawi är att de deltagande länderna på ett mer effektivt sätt ska kunna lagerhålla ammunition för att skapa hög beredskap och därmed minska behovet av transporter. Närheten till ammunitionslager är vital för att förbanden ska kunna verka, samtidigt som det skapar tid för försörjningskedjan att komma igång från hemmanationen. Detta ger en mer robust logistikkedja.

Logistikkedjorna ska förstärkas

Mawi-konferenser sker två gånger per år, värdskapet skiftar mellan de stater som valt att ingå i Mawi. Diskussionerna under konferensen i Stockholm, som hölls den 19 till 21 mars, fokuserade på att planera och koordinera lagerhållning mellan de deltagande länderna, ge deltagarna möjlighet att ge sin syn på pågående och framtida planer samt nätverksbyggande.

– Enkelt beskrivet ska Natoländerna kunna verka tillsammans inom samma arena och med de bästa förutsättningar som kan ges. Erfarenheten har visat att leveranstiderna för ammunitionstransport ökar kraftfullt om man transporterar ammunition från hemnationen. Gemensamma lager i strategiska länder betyder att samtliga nationer kan samförvara ammunition vilket ger kortare leveranstid som resultat, säger brigadgeneral Claes Isoz.

Under mötet i Stockholm råder det därmed inga tvivel om vad som stod högst upp på dagordningen. – Vårt främsta fokus för mötet var att fortsätta arbetet med att förstärka logistikkedjorna till de multinationella stridskrafterna på Europas östra flank, betonar ordföranden för Mawi, Karen Van Gendt.

Kanada kommer närmare Europa

Förmågan att leverera stöd skiljer sig åt beroende på medlemsländernas geografiska läge. Natos medlemmar på andra sidan Atlanten, närmare bestämt i Kanada, har här en särställning i sammanhanget. Kanadas militära närvaro i Europa är mindre än USA:s. Atlantiska oceanen ger med andra ord andra utmaningar än för leveranser inom Europa.

– Kanada gick nyligen med i Mawi-projektet i syfte att finna alternativ för möjliga framtida lager för ammunition inom Nato. Som en del av Kanadas åtagande för Enhanced Forward Presence (EFP) i Lettland, Natos östra flank, ger samordningenav lagerhållning med de allierade en utmärkt möjlighet för oss att förbättra vår egen kapacitet. Kanadas geografi, det vill säga avstånd från den europeiska arenan, ger ytterligare möjligheter att stärka befintliga relationer och bygga nya relationer med våra Natoallierade, säger överste Patrick Feuerherm från den kanadensiska försvarsmakten.

Sveriges strategiska läge i Norden

Logistikchefen Claes Isoz öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna. Mawi representeras från Sveriges sida av Högkvarterets Logistikavdelning. Med hänvisning till det nytillkomna inträdet i Nato hamnade Sverige under konferensens gång ofta i blickfånget för Mawis framtida planer. Detta särskilt kopplat till Sveriges strategiska läge i Norden och för Nato.

Belgien, som bär ordförandeskapet för Mawi, utryckte sin uppskattning om det svenska värdskapet under den tre dagar långa konferensen enligt följande:
– Att stå värd för Mawi visar den svenska viljan till att bidra. Efter att ha avslutat konferensen för denna gång kan vi konstatera att varje aspekt av mötet var mycket välorganiserad, vilket gav oss möjligheten att uteslutande fokusera på mötets innehåll, säger Mawis sekreterare Yvan Grigorieff.

Utöver Sveriges, Belgiens och Kanadas försvarsmakter fanns även representanter från Bulgarien, Tjeckien, Estland, Litauen, Finland, Frankrike, Grekland, Italien, Luxemburg, Polen, Rumänien, Slovakien, Spanien och Tyskland samt representanter från Natos högkvarter, Shape och JSEC med på konferensen i Stockholm.