Svenska röjdykare säkrade norska vatten under Nordic Response 24

Under några veckor i mars har stora delar av 44:e röjdykardivisionen flyttat sin verksamhet till Nordnorge för att delta i den norska nationella övningen Nordic Response 24. Övningen är en integrerad del av Nato-övningsserien Steadfast Defender, den största Natoövningen på flera decennier. Syftet med övningen är att tillsammans med Norge, Finland och Danmark öva försvaret av Norden samt att ta emot förstärkningar av internationella förband inom ramen för ett artikel 5-scenario.

Ombord på ribbåten finns båtförare, röjdykare, dykledare och dykskötare. Dykledaren går igenom checklistan medan dykskötaren hjälper röjdykarna på med apparatern
Ombord på ribbåten finns båtförare, röjdykare, dykledare och dykskötare. Dykledaren går igenom checklistan medan dykskötaren hjälper röjdykarna på med apparatern
Ombord på ribbåten finns båtförare, röjdykare, dykledare och dykskötare. Dykledaren går igenom checklistan medan dykskötaren hjälper röjdykarna på med apparatern Foto: Ola Jacobsen/Försvarsmakten
Det skymmer i Tromsöfjorden när den kranbilen kör längst ut på hörnet av kajen och fäller ut sina stödben. Trailern med den stora utsjöribben backa in precis bredvid. Nu tar ett koncentrerat och väl koordinerat arbete vid. Lastsäkringar lossas, krokar monteras, stroppar träs på. Så hänger den tunga båten plötsligt i luften. Långsamt närmar den sig vattenytan långt där nere. En stund senare glider båten iväg i mörkret över fjorden
Det skymmer i Tromsöfjorden när kranbilen kör längst ut på hörnet av kajen och fäller ut sina stödben. Trailern med den stora utsjöribben backa in precis bredvid. Nu tar ett koncentrerat och väl koordinerat arbete vid. Lastsäkringar lossas, krokar monteras, stroppar träs på. Så hänger den tunga båten plötsligt i luften. Långsamt närmar den sig vattenytan långt där nere. En stund senare glider båten iväg i mörkret över fjorden Foto: Ola Jacobsen/Försvarsmakten

Det klara kalla saltvattnet färgas ljusblått av jetstrålens luftbubblor när den stora svarta ribbåten forsar fram genom Tromsöfjorden. Snöklädda bergsidor reser sig ur vattnet mot en grå himmel. Farten förvandlar de uppstänkande vattendropparna till projektiler. Skyddsglasögon är obligatorisk utrustning ombord. 

En bit bort i farleden guppar en mindre ribbåt. Ombord finns båtförare, röjdykare, dykledare och dykskötare. Dykledaren går igenom checklistan medan dykskötaren hjälper röjdykarna på med apparaterna. När alla förberedelser rapporterar dykarna till dykledaren: 

– Jansson klar för dyk. Tryck nödgas 050, tryck apparat 240, jag är ledare i paret, allt väl. 

Dykledaren ger dykarna order om att gå i vattnet. De hasar ner i det klara vattnet och får hjälp av dykskötaren med den mobila sonaren. Därefter påbörjar de dyket. De faller snabbt till botten omkring 20 meter under båten. Med hjälp av sin sonar söker de sig fram till objektet. I de klara vattnet ser de övningsminan på långt håll. De undersöker den och dokumenterar sina fynd, innan de tar sig upp till ribben för att rapportera. 

“Vår uppgift här i Nordnorge under Nordic Response 24 är att tillse att marina enheter har handlings- och rörelsefrihet i den marina miljön. Anledningen att vi är just här vid den framskjutna logistikhubben är för att kunna möjliggöra förnödenhetsförsörjning av övriga marina enheter” säger kommendörkapten Martin Blomqvist, chef 44.röjdykardivisionen.
“Vår uppgift här i Nordnorge under Nordic Response 24 är att tillse att marina enheter har handlings- och rörelsefrihet i den marina miljön. Anledningen att vi är just här vid den framskjutna logistikhubben är för att kunna möjliggöra förnödenhetsförsörjning av övriga marina enheter” säger kommendörkapten Martin Blomqvist, chef 44.röjdykardivisionen.
“Vår uppgift här i Nordnorge under Nordic Response 24 är att tillse att marina enheter har handlings- och rörelsefrihet i den marina miljön. Anledningen att vi är just här vid den framskjutna logistikhubben är för att kunna möjliggöra förnödenhetsförsörjning av övriga marina enheter” säger kommendörkapten Martin Blomqvist, chef 44.röjdykardivisionen. Foto: Ola Jacobsen/Försvarsmakten
Det klara kalla saltvattnet färgas ljusblått av jetstrålens luftbubblor när den stora svarta ribbåten forsar fram genom Tromsöfjorden. Snöklädda bergsidor reser sig ur vattnet mot en grå himmel. Farten förvandlar de uppstänkande vattendropparna till projektiler. Skyddsglasögon är obligatorisk utrustning ombord.
Det klara kalla saltvattnet färgas ljusblått av jetstrålens luftbubblor när den stora svarta ribbåten forsar fram genom Tromsöfjorden. Snöklädda bergsidor reser sig ur vattnet mot en grå himmel. Farten förvandlar de uppstänkande vattendropparna till projektiler. Skyddsglasögon är obligatorisk utrustning ombord. Foto: Ola Jacobsen/Försvarsmakten
Svensk röjdykargrupp ombord på det norska minröjningsfartyget KNM Hinnøy. – Vi känner varandra väl efter att ha samarbetet i många år. Vi kan ta ombord svenska röjdykare och sätta igång och jobba direkt, säger örlogskapten Björn Tore Vågenes, fartygschef KNM Hinnøy.
Svensk röjdykargrupp ombord på det norska minröjningsfartyget KNM Hinnøy. – Vi känner varandra väl efter att ha samarbetet i många år. Vi kan ta ombord svenska röjdykare och sätta igång och jobba direkt, säger örlogskapten Björn Tore Vågenes, fartygschef KNM Hinnøy. Foto: Ola Jacobsen/Försvarsmakten
Svensk röjdykargrupp ombord på det norska minröjningsfartyget KNM Hinnøy. – Vi känner varandra väl efter att ha samarbetet i många år. Vi kan ta ombord svenska röjdykare och sätta igång och jobba direkt, säger örlogskapten Björn Tore Vågenes, fartygschef KNM Hinnøy.
Svensk röjdykargrupp ombord på det norska minröjningsfartyget KNM Hinnøy. – Vi känner varandra väl efter att ha samarbetet i många år. Vi kan ta ombord svenska röjdykare och sätta igång och jobba direkt, säger örlogskapten Björn Tore Vågenes, fartygschef KNM Hinnøy. Foto: Ola Jacobsen/Försvarsmakten

Omfattande förberedelser har lagt grunden


Förberedelsena hos 44:e röjdykardivisionen har pågått en längre tid. Bland annat har alla fordon, båtar och övrig utrustning rengjorts inför transporten med ett speciellt rengöringsmedel.

Under några veckor i mars 2024  har stora delar av 44.röjdykarnadivisionen flyttat sin verksamhet till Nordnorge för att delta i den norska nationella övningen Nordic Response 24. Övningen är en integrerad del av Nato-övningsserien Steadfast Defender, den största Natoövningen på flera decennier.  Syftet med övningen är att tillsammans med Norge, Finland och Danmark öva försvaret av Norden samt att ta emot förstärkningar av internationella förband inom ramen för ett artikel 5-scenario.
Dykledaren ger dykarna order om att gå i vattnet. De hasar ner i det klara vattnet och får hjälp av dykskötaren med den mobila sonaren. Foto: Ola Jacobsen/Försvarsmakten

– Det var mycket jobb, men nödvändigt för att säkerställa att inga främmande organismer tillförs den känsliga biologiska miljön norr om polcirken, säger kapten Erik Norderby, planeringschef och övningsledare för 44:e röjdykardivisionen.

Förbandet med stora delar av sin materiel har transporterats från hemmabasen i Skredsvik på den svenska västkusten med tåg till Kiruna och sedan för egen maskin på vägar till den plats där vi nu befinner oss i Tromsöfjorden. 

–  Det är första gången som förbandet är så här långt norrut och bedriver verksamhet. Det är också en av övningsmålsättningarna, att kunna ta sig långt hemifrån och lösa våra huvuduppgifter tillsammans med andra. Att logistiskt kunna hantera att flytta hela förbandet, starta upp och leverera effekt, säger kommendörkapten Martin Blomqvist.

– Det har varit förvånansvärt lite friktioner. Vi är uppe hela och rena och kan leverera från dag ett. Vår utrustning är ändamålsenlig och medför inte några begräsningar.

Skapar rörelsefrihet för andra

En svag vintersol bryter igenom molnen och färgar för en kort stund de snöklädda bergen på andra sidan Tromsöfjorden rosa. Röjdykarna är samgrupperade på en kaj med den norska marinens logistikkommando, redo att lösa uppgift. 

– För vår del handlar det om att tillse att enheter har handlings- och rörelsefrihet i den marina miljön. Anledningen att vi är just här vid den framskjutna logistikhubben är för att kunna möjliggöra förnödenhetsförsörjning av övriga marina enheter, säger Martin Blomqvist. 

Konkret handlar det om förbandets förmågor inom sökning, lokalisering, identifiering och eventuellt röjning av objekt och ammunitionseffekter.

– Vi har uppgifter som ledpenetrering och minsökning. Att undersöka de utpekade lederna som fartygen ska använda och påvisa förekomst eller avsaknad av undervattensvapen, som exempelvis sjöminor. Vi gör samma sak i kajanläggningarna, där vi genom våra metoder kan upptäcka och hantera till exempel försåtsminerad infrastruktur, säger Martin Blomqvist. 

Svensk röjdykargrupp ombord på det norska minröjningsfartyget KNM Hinnøy. – Vi känner varandra väl efter att ha samarbetet i många år. Vi kan ta ombord svenska röjdykare och sätta igång och jobba direkt, säger örlogskapten Björn Tore Vågenes, fartygschef KNM Hinnøy.
Svensk röjdykargrupp ombord på det norska minröjningsfartyget KNM Hinnøy. – Vi känner varandra väl efter att ha samarbetet i många år. Vi kan ta ombord svenska röjdykare och sätta igång och jobba direkt, säger örlogskapten Björn Tore Vågenes, fartygschef KNM Hinnøy.
Svensk röjdykargrupp ombord på det norska minröjningsfartyget KNM Hinnøy. – Vi känner varandra väl efter att ha samarbetet i många år. Vi kan ta ombord svenska röjdykare och sätta igång och jobba direkt, säger örlogskapten Björn Tore Vågenes, fartygschef KNM Hinnøy. Foto: Ola Jacobsen/Försvarsmakten
Kort efter att Sverige blivit allierat ordnar de norska värdarna Natofika i mattältet på kajen. På kortväggen, mellan den norska och svenska flaggan hänger nu Natoflaggan. Cheferna håller korta tal innan soldater, sjömän och officerare bjuds på tårta.
Kort efter att Sverige blivit allierat ordnar de norska värdarna Natofika i mattältet på kajen. På kortväggen, mellan den norska och svenska flaggan hänger nu Natoflaggan. Cheferna håller korta tal innan soldater, sjömän och officerare bjuds på tårta. Foto: Ola Jacobsen/Försvarsmakten

Välkomna och efterlängtade

En annan viktig uppgift som förbandet har i Norge är samverkan. Kort efter att Sverige blivit allierad ordnar de norska värdarna Natofika i mattältet på kajen. På kortväggen, mellan den norska och svenska flaggan hänger nu Natoflaggan. Cheferna håller korta tal innan soldater, sjömän och officerare bjuds på tårta.  

– Vi har känt oss otroligt varmt välkomna, omhändertagna och får bra stöd. Det har vi fått tidigare också när vi samarbetat och samövat. Men det är något som ligger i luften. Det är inte bara från Sveriges del som det legat en förväntansbild på att få det här klart, så att vi ska kunna ha en framtid tillsammans på ett annat sätt. Det märks även från övriga internationella samarbetspartners och numera allierade, säger Martin Blomqvist.