Stärkande samövning

Flygvapnet är inne i en intensiv period med övningsverksamhet som höjer våra förmågor – enskilt och tillsammans med andra. Under den gångna veckan har två amerikanska B-1B Lancer ur Bomber Task Force, BTF, baserat i Sverige och samövat med svenska stridsflyg.

Under måndagen övade 37th Bomb Squadron ur 28th Bomb Wing med bland annat 211:e stridsflygdivisionen, Akktu Stakki ur F 21.
Under måndagen övade 37th Bomb Squadron ur 28th Bomb Wing med bland annat 211:e stridsflygdivisionen, Akktu Stakki ur F 21.
Under måndagen övade 37th Bomb Squadron ur 28th Bomb Wing med bland annat 211:e stridsflygdivisionen, Akktu Stakki ur F 21. Foto: Flygvapnet
Under måndagen övade 37th Bomb Squadron ur 28th Bomb Wing med bland annat 211:e stridsflygdivisionen, Akktu Stakki ur F 21.
Foto: Jesper Sundstrom/Försvarsmakten
Under måndagen övade 37th Bomb Squadron ur 28th Bomb Wing med bland annat 211:e stridsflygdivisionen, Akktu Stakki ur F 21.
Foto: Jesper Sundstrom/Försvarsmakten
Under måndagen övade 37th Bomb Squadron ur 28th Bomb Wing med bland annat 211:e stridsflygdivisionen, Akktu Stakki ur F 21.
Foto: Jesper Sundstrom/Försvarsmakten
27 februari hölls en mindre mediadag på F 21 med överste Peter Greberg och chefen för 37 bombdivisionen övlt Benjamin Jamison. Norrbottens-Kuriren, SVT och SR på plats.
Foto: Jesper Sundstrom/Försvarsmakten
29 februari 2024 avslutades BTF basering i Sverige.
29 februari 2024 avslutades BTF basering i Sverige. Foto: Jesper Sundstrom/Försvarsmakten

2016 undertecknades en avsiktsförklaring mellan Sverige och USA där bilaterala övningar ingår.

För att öka Flygvapnets interoperabilitet, det vill säga förmågan att kunna verka tillsammans med USA, är denna samövning viktig och bidrar till att stärka Sveriges militära förmåga för att tillsammans med andra kunna möta ett väpnat angrepp.

– Flygvapnet har samövat med Bomber Task Force vilket är viktigt i dessa oroliga tider. Vi har övat hela kedjan, från eskort med stridsflyg till operationer mot markmål. USA är tillsammans med Finland Sveriges viktigaste samarbetspartner och nu har vi återigen genomfört en lyckad samövning, säger flygvapenchef generalmajor Jonas Wikman.

Snö, mörker och kyla lägger ytterligare en dimension för de utländska vännerna när de för andra gången baserade B-1B Lancer i Sverige, även denna gång på Norrbottens flygflottilj i Luleå.

– Jag har övat med många Nato länder och Sverige är ”top notch”. 211:a stridsflygdivisionen är väldigt kapabel, lätta att integrera med och professionella. Att öva tillsammans är nyckeln till framgång, vi behöver öva i snö och kyla med svenskarna innan en kris inträffar. Vi demonstrerar att vi har kapaciteten och förmågan att verka tillsammans, säger överstelöjtnant Benjamin Jamision, 37th Bomb Squadron från Ellsworth flygbas i Norra Dakota.