Vintersol fortsätter med oförminskad kraft

Vintersol omfattar omkring 2 000 deltagare från Revingehed i Skåne till Boden i norr. Under veckan har de deltagande förbanden fortsatt utveckla sin förmåga att verka i subarktisk miljö för att vara så väl förberedda som möjligt inför den stora övningen Nordic Response som inleds i början av mars.

NORDKALOTTEN STÄLLER KRAV: Att verka i den subarktiska miljön handlar förmåga att hantera kyla och snö och förmåga att lösa uppgifter med fordon och vapensystem under extrema väderförhållanden. Foto: David Kristiansen/Försvarsmakten
KYLIG INLEDNING: Under övningens inledande dygn låg temperaturen på runt 30 minusgrader. Foto: David Luttu Carr/Försvarsmakten
BRIGADCHEF: Överste Gustaf Dufberg, chef Norrbottensbrigaden. Foto: David Luttu Carr/Försvarsmakten
MOT NORDIC RESPONSE: Under Vintersol har det varit fortsatt fokus på att utveckla förmågan att verka i subarktisk miljö för att vara så väl förberedda som möjligt inför den stora övningen Nordic Response som inleds i början av mars. Foto: David Kristiansen/Försvarsmakten
MEDIA: Brigadchefen Gustaf Dufberg intervjuas av Japansk media. Foto: David Luttu Carr/Försvarsmakten
RYGGRAD: Stridsvagn 122 - arméns ryggrad i brigaderna. Foto: David Kristiansen/Försvarsmakten
SAMSPEL: Norrländsk terräng med tät skog, myrar och kuperad terräng kräver ett tätt samarbete mellan stridsvagn och pansarsskytte. Foto: David Luttu Carr/Försvarsmakten
PANSARVALS: ”Vår norrländska terräng kräver ett tätt samarbete mellan stridsvagn och pansarsskytte. Man kan likna det vid en bröllopsvals. Fast ännu vackrare, en pansarvals” berättar förvaltare Morgan Frööjd från Norrbottens regemente. Foto: Felix Sundbäck/Försvarsmakten
VINTERSOL: Ett stridsfordon 90 smyger fram mot en ny eldställning under skenet från Vintersolen som nu börjar visa sig mer och mer i över Norrbotten. Foto: David Kristiansen/Försvarsmakten

– Vinterutbildning handlar om allt från enskild soldats förmåga att hantera kyla och snö till hela förbands förmåga att lösa uppgifter med fordon och vapensystem under extrema väderförhållanden. Efter övningen ska våra soldater vara så tränade att de kan lösa sina uppgifter i finska Lappland och norska Finnmarken under övningen Nordic Response, säger överste Gustaf Dufberg, chef för Norrbottensbrigaden.

Stort intresse från media

Det råder inget tvivel om att intresset för Försvarsmaktens verksamhet ständigt ökar. Under övning Vintersol genomfördes mediadag under fredagen den 16 februari. Under några timmar fick representanter ur media besöka övningen, intervjua brigadchef, övningsledare samt soldater och officerare från de flesta av de deltagande förbanden. Mediadagen besöktes av ett femtontal journalister och fotografer ur olika media, främst från Sverige men även från Finland och Japan.

Kylig inledning

Under övningens inledande dagar har fokus legat på enskilda enheters vinterutbildning och anpassning till det ibland stränga vinterförhållanden som ofta råder i vår norra landsända. Detta underströks tydligt under övningens första två dygn då temperaturen var runt 30 minusgrader.

”Vacker pansarvals”

Under Vintersol har övningsverksamheten inte bara genomförts i området runt Boden. På Lombens skjutfält utanför Kalix har taktiska samspel i eld och rörelse mellan pansarskytte och stridsvagn samövats intensivt mellan sammansatta förband från I 19, P 7 från Skåne och P 18 från Gotland.

– Övningsmetoden är inte svår och tar inte lång tid utan det handlar bara om att förstå en grundprincip. Vår norrländska terräng med tät skog, myrar och kuperad terräng kräver ett tätt samarbete mellan stridsvagn och pansarsskytte. Vilket förband som understödjer vilket skiftar efter terrängens beskaffenhet och fiendens agerande. Man kan likna det vid en bröllopsvals. Fast ännu vackrare, en pansarvals, säger förvaltare Morgan Frööjd, utbildningsofficer vid övningsverksamheten i Lomben.

Övning Vintersol fortsätter nu med dubbelsidiga stridsmoment på Bodens södra skjutfält under söndag och måndag, övningen avslutas tisdagen den 20 februari.