Försvarsmakten skickar personal till insats i Röda havet

Svenska officerare kommer att delta i den EU-ledda insatsen Aspides. Det står klart efter regeringens beslut under torsdagen. Operationen ska skydda civila fartyg i Röda havet mot attacker från bland annat Huthirebellerna.

Två stora båtar till havs
Två stora båtar till havs
En italiensk fregatt eskorterar ett civilt handelsfartyg i operation Aspides. Foto: Italian Navy

Inledningsvis planerar Försvarsmakten för att ha tre stabsofficerare på det operativa högkvarteret i Larissa i Grekland. En stabsofficer kommer också att placeras på styrkans ledningsfartyg ute till havs. Ambitionen är att ha dem på plats i början av mars.

Operationsområdet sträcker sig främst över de stora sjö- och handelsvägarna i Röda havet samt i vattnen utanför Yemen och Oman.