Armén vässar vinterförmågan inför storövningar

Vinterns övningsserie står för dörren och flera av arméns förband har befunnit sig i Norrbotten och vässat sin vinterförmåga inför övningarna Vintersol och Nordic Response.
– Sverige bygger säkerhet på Nordkalotten tillsammans med andra nationer, därför är det viktigt att vi också övar tillsammans, säger överstelöjtnant Erik Preutz, övningsledare Vintersol.

STRIDSKONTAKT
STRIDSKONTAKT
STRIDSKONTAKT. Flera förband från armén har genomfört förberedande vinterutbildning. Här är trossoldat från I 19 under funktionsövning. Foto: David Luttu Carr/Försvarsmakten
SNÖRÖK
SNÖRÖK. Förband ända från Skåne till Boden har samlats i Norrbotten för att förbereda sig inför vinterns övningsserie. Här pansarskyttesoldater från Södra skånska regementet. Foto: David Kristiansen/Försvarsmakten
Soldater från P 7
LOMBEN. Soldater från P 7 under vinterutbildning på Lombens skjutfält. Foto: Felix Sundbäck/Försvarsmakten
FRAMRYCKNING
FRAMRYCKNING. Stridsvagn 122 under framryckning på Bodens södra skjutfält under Norrbottens pansarbataljons funktionsövning. Foto: David Kristiansen/Försvarsmakten
STRÄNG KYLA
STRÄNG KYLA. Verksamheten i Norrbotten ska förbereda förbanden inför den norska övningen Nordic Response 24. Foto: David Kristiansen/Försvarsmakten
SNÖKEDJOR PÅ
SNÖKEDJOR PÅ. För fordonsbesättningar, här i Pansarterrängbil 360, genomfördes bland annat halkkörning och utbildning i körning på vinterväglag och i djup snö. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
SUBARKTISK MILJÖ
SUBARKTISK MILJÖ. Vinterutbildningen ger personalen förutsättningar att förstå den enskildes och materielens förutsättningar i vintermiljön. Här framrycker fältarbetssoldater under Göta ingenjörregemente i Bandvagn 410. Foto: David Kristiansen/Försvarsmakten
OMGRUPPERING
OMGRUPPERING. Soldater från Gotlands regemente, P 18, genomför förberedelser inför omgruppering. Foto: David Kristiansen/Försvarsmakten

För att öka Försvarsmaktens militära förmåga deltar svenska förband i den norska nationella övningen Nordic Response 24 som är en integrerad del av Nato-övningsserien Steadfast Defender. Syftet med övningen är att tillsammans med Norge, Finland och Danmark öva försvaret av Norden samt att ta emot förstärkningar av internationella förband inom ramen för Nato.

Väl förberedda

Förberedelserna inför arméns deltagande i Vintersol 2024 i Boden och Nordic Response 2024 i Norge och Finland har pågått under en längre tid i Norrbotten. Flera av arméns förband förlagda i södra Sverige har sedan slutet av januari befunnit sig i länet för att utveckla sin vinterförmåga inför vinterns övningsserie som inleds med generalrepetitionen Vintersol.

– Det viktigaste med årets Vintersol är att förbereda de svenska förband som ska delta i Nordic Response på ett så bra sätt som möjligt. Det gäller inte att bara överleva i subarktisk miljö; utan man ska också kunna verka tillsammans, säger överstelöjtnant Erik Preutz, övningsledare Vintersol.

Samarbetet fördjupas med oförminskad kraft

Nordic Response omfattar totalt omkring 20 000 deltagare, som kommer från 14 nationer varav cirka 4 500 är svenska soldater, officerare och civilanställd personal. 3 000 av de svenska deltagarna tillhör markförbanden som utgörs av en brigadstridsgrupp som organiseras i en finsk division.

– Genom att öva tillsammans med andra Nato-länder visar vi att vi fortsätter utveckla vårt samarbete – oavsett om vi hunnit bli medlemmar eller inte. Det svenska deltagandet i Nordic Response är även en ytterst viktig del i det finsk-svenska försvarssamarbetet FISE som fortsätter fördjupas med oförminskad kraft, säger överstelöjtnant Erik Preutz, övningsledare Vintersol.

Övningsverksamheten innebär ökad militär närvaro i framför allt Bodenområdet men även i andra delar av länet. Den ökade verksamheten kommer att märkas ända fram till slutet av mars då förbanden lämnar Norrbotten.

Ta del och respektera våra tillträdesförbud på:
www.forsvarsmakten.se/i19-skjutfalt

Läs mer om övningarna Vintersol och Nordic Response:
www.forsvarsmakten.se/vintersol
och www.forsvarsmakten.se/nordicresponse