Ökad medvetenhet och kunskap – om kriget kommer

Vår omvärld är i ständig förändring. Rysslands illegala annektering av Krim 2014 och det pågående kriget i Ukraina innebär att den europeiska säkerhetsordningen är satt i gungning. Rysslands agerande och riskbenägenhet skapar ett allvarligt säkerhetsläge.

öb micael bydén
öb micael bydén
Foto: Försvarsmakten

– Det är viktigt att fundera på vad ett krig i Sverige skulle kunna innebära, både på samhällsnivå och individnivå. Ett starkare militärt och civilt försvar skapar motståndskraft och avskräcker från angrepp. Medvetenhet och kunskap är också viktigt, hur jag som individ kan bidra är en fråga som alla bör ställa sig, säger Micael Bydén, överbefälhavare Försvarsmakten.

Totalförsvaret består av ett militärt och civilt försvar och det är vi tillsammans som försvarar vårt land. Alla mellan 16-70 år i Sverige omfattas av totalförsvarsplikten och det kan innebära att man kommer att behöva bidra i samhället.

– Du kan redan nu förbereda dig genom att följa nyhetsflödet, kritiskt granska information, se över din hemberedskap, säger Micael Bydén.