Snart dags för Folk och Försvars Rikskonferens i Sälen

Den 7-9 januari samlas myndigheter, den politiska ledningen och företrädare för Nato i Sälen för att diskutera det allvarliga säkerhetsläge Europa befinner sig i.

Micael Bydén
Micael Bydén
ÖB Micael Bydén på Folk och Försvars Rikskonferens 2023. Foto: Folk och Försvar

Försvarsmakten har flera talare på plats i vanlig ordning och konferensen kan följas direkt på Folk och Försvars kanal på Youtube. Kriget i Ukraina och Sveriges kommande medlemskap i Nato är två av punkterna i programmet i årets upplaga av rikskonferensen.

Försvarsmaktens programpunkter

Söndag
14:40 Hoten mot Sverige – en ”perfekt storm”?, Thomas Nilsson, chef MUST

Måndag
13:10 Försvarsmaktens roll i Nato, ÖB Micael Bydén
ÖB:s anförande som PDF

14:30 Totalförsvaret – att skala upp i en orolig omvärld, Michael Claesson, chef Försvarsstaben

15:00 Nytt operativt koncept–tillsammans med andra, Carl-Johan Edström, chef operationsledningen

Tisdag
13:50 Säkra inlopp och hav, Ewa Skoog Haslum, chef marinen