Robot 17 bekämpar skarpa mål i kriget mot Ryssland

Ett flygplan landar på en hemlig plats i Sverige. Ur flygplanet kliver ett 20-tal ukrainska soldater som kommer direkt från frontlinjens brutala strider i kriget mot Ryssland. De är här för att utbildas på Robot 17, den första utbildningen av ukrainska soldater på svensk mark.

Robot 17
Robot 17
Marinen har skickat Robot 17-enheter till Ukraina. Foto: Victor Persson/Försvarsmakten

Året är 2022, det är snart midsommar och semestern står för dörren. För de ukrainska soldaterna blir det ingen sommarsemester då Ryssland har startat en fullskalig invasion av deras hemland. Den svenska riksdagen har fattat beslut om att Försvarsmakten ska stötta Ukraina. Beslutet innefattar bland annat att marinen ska skicka ner Robot 17 enheter till kriget, samt utbilda ukrainska soldater i hur de hanterar vapensystemet.
– Från minuten de satte fötterna på svensk mark var det fullt ös och de var mycket motiverade, säger Lisa, genomförandeansvarig från 2.amfibiebataljonen om förbandet från Ukraina.

robot
Utbildningen gav den effekt som eftersträvats – skarpa robotar med träff i målet. Foto: Försvarsmakten

Marinstaben påbörjade den initiala planeringen av utbildningen och i ett tidigt skede engagerades 2.amfibiebataljonen från Stockholms amfibieregemente, som fick i uppgift att bedriva utbildningen. En vecka efter att ordern från riksdagen kom till Försvarsmakten landade planet med de ukrainska soldaterna. Den första utbildningsinsatsen på svensk mark var nu igång efter bara några enstaka dagars förberedelser. Planering, rekognoscering, packning samt övriga förberedelser löstes på väldigt kort tid.
– Att på så kort tid ställa in oss, planera om semestrar och göra detta för en annan nation gör mig stolt. Det är en styrka i Försvarsmakten, att när det krävs så finns hela myndigheten där för att lösa uppgiften.

Mod och vilja

Utbildningen genomfördes på en sparsamt utrustad plats mitt ute i den svenska skogen. Det fanns inte många stödresurser, utan precis tillräckligt för att det skulle fungera. Medarbetarna på plats fick lösa logistiken, till exempel åka och köpa virke och verktyg för att kunna bygga egna robotmål. Detta för att säkerställa goda möjligheter att bedriva kvalificerad utbildning. Det innefattade även att tillse att truppen som kom hade allt de behövde, som motoroveraller så de såg ut som de svenska kollegorna.
– Robottjänst är en fysiskt krävande tjänst och truppen som kom var inte så fysiskt förberedda för vad som väntade. Men de gnällde inte utan bet ihop och körde på. Oavsett hur sent utbildningen pågick, vissa kvällar övade vi till runt 03.00 på natten

När det var dags att säga hejdå var det många som hade svårt att hålla tillbaka tårarna. Svenskarna och ukrainarna delade boende vilket ledde till att starka vänskaper hann formas.
– De delade med sig av sitt liv och sina erfarenheter, de var verkligen fyllda med mod och vilja. En 21-årig soldat berättade att denne aldrig hade hunnit träffa sitt barn, det tog hårt.

Utbildning Ukraina skärmdump Youtube
Robotarna som marinen skickat används av ukrainarna i dag tillsammans med de kunskaper de fått under utbildningen.

Parallellt med att planeringen för utbildningen genomfördes klargjordes de robotar som skulle skänkas till Ukraina. Även detta behövde gå fort så att truppen kunde använda den kunskap de precis har lärt sig så fort de kommit tillbaka till fronten. Ett arbete som absolut ingen fick veta om när, var och hur det skulle ske.

Erik som varit logistiksamordnare för transporten av robotarna berättar:
– Robotverkstaden fick gå igenom varje individ för att kontrollera dugligheten samt tillse att allt var med.

Fortsatt stöd

Hela operationen bedrevs under hög sekretess med väldigt restriktiv delgivning. Det var egentligen bara personalen på plats och få utvalda som visste om att detta ens skedde. Trots detta fick utbildningen och leveransen det resultat och den effekt som eftersträvats – skarpa robotar med träff i målet. Och utbildade operatörer som inte bara själva kan hantera robotarna, utan som kan utbilda sina kamrater hemma i Ukraina.

Från början var det uttalat att efter den svenska marinen hade utbildat de ukrainska soldaterna och skickat ner robotar, skulle stödet upphöra. Inget tekniskt stöd skulle ges. Efter en tid bad dock Ukraina om ytterligare hjälp och självklart fanns inget annat än att ställa upp.

– Operatörerna ville prata med oss för att reda ut de problem de hade. Jag satt hemma på familjekalas och började ringa hem folk till mig, kollegor med spetskompetens inom Robot 17 systemet från Marinstaben, 2.amfibiebataljonen, FMV och robotverkstaden. Två timmar senare satt alla i min källare. Det var startskottet för det fortsatta stödet, säger Petra på Marinstaben.

Sedan dess har stödet fortsatt. Marinstaben, Stockholms amfibieregemente, robotverkstaden och FMV har tillsammans tillsett att de ukrainska operatörerna får den hjälp de behöver med robotsystemet. Det kan vara allt från tekniska frågor till materielfrågor. Arbetet pågår tillsammans RDC-U, den första instansen in i Ukraina.

(Namnen i artikeln är fiktiva av säkerhetsskäl)