Flygvapnet har genomfört stödinsats i Niger

Under en dryg vecka har flygvapnet stöttat Frankrike med flygtransporter för hemtagning av fransk materiel från Niger. Stödet utgjordes av en TP 84 Hercules från Skaraborgs flygflottilj med besättning och tillhörande logistik. Stödet lämnades efter en förfrågan från den franska försvarsmakten.

Flygplan med någon stor låda med last
Flygplan med någon stor låda med last
Fransk materiel lastas under stödinsatsen. Foto: Försvarsmakten

Den 30 november beslutade regeringen att Försvarsmakten får stödja den franska försvarsmakten med transportflygresurser för hemtagning av materiel och en kort tid därefter var en TP 84 Hercules på plats i Niger.

– Transportuppdraget har genomförts enligt plan och samarbetet med våra franska kollegor fungerade mycket bra, säger den svenska kontingentschefen för stödinsatsen.

Sverige bygger säkerhet tillsammans med andra och stödet till Frankrike lämnades som ett led i samarbetet.