Svenskt deltagande i Natoövningen Neptune Strike

Mellan den 30 oktober och 10 november genomförde Nato övningen Neptune Strike 23-3 på olika platser i Europa. Totalt deltog 20 allierade länder samt Sverige och involverade både mark-, sjö- och luftförband.

eldledare lokaliserar mål
eldledare lokaliserar mål
Eldledare och JTAC lokaliserar mål. Foto: Försvarsmakten
eldledare
Svensk JTAC och polsk Su-22. Foto: Försvarsmakten
Eldledningsgrupp
Eldledningsgrupp laserbelyser för att markera mål åt attackflyg. Foto: Försvarsmakten
Flygbomb träffar sitt mål
Flygbomb träffar sitt mål. Foto: Försvarsmakten

Syftet med övningen var att pröva de tekniska systemens förmåga att integrera med varandra, men också påvisa Natos förmåga till gemensamt försvar.

I Polen deltog från svensk sida stridsflyg samt enheter för Joint Terminal Attack Controll, JTAC, och eldledare ur fallskärmsjägarskvadronen, kustjägarkompaniet och amfibiebataljonen.

Under övningen fick den svenska personalen möjligheten att samarbeta med polsk och amerikansk personal ur Nato för att gemensamt lokalisera och bekämpa mål med understöd av jakt- och attackflyg från bland annat Spanien, Storbritannien och Polen.

Tack vare gemensamma metoder så gick samarbetet smidigt.