Luftvärnsrobot på Visbykorvetterna

Försvarets Materielverk tecknade i veckan kontrakt med MBDA UK Ltd om att utrusta korvett typ Visby med luftvärnsroboten CAMM, Common Anti-air Modular Missiles. Korvetterna kommer därmed att förses med det fartygsbaserade luftvärnsrobotsystemet Sea Ceptor.

Tre korvetter av Visbyklass under en samövning med amerikanska flottan i södra Östersjön.
Tre korvetter av Visbyklass under en samövning med amerikanska flottan i södra Östersjön.
Tre korvetter av Visbyklass under en samövning med amerikanska flottan i södra Östersjön. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Detta är ett av världens främsta fartygsbaserade korträckviddiga luftvärnsrobotsystem. FMV och Saab Kockums kommer att påbörja installationen i slutet av 2025 med planerad leverans av det första fartyget till Försvarsmakten drygt ett år senare.

Med luftvärnsrobotar får korvett typ Visby möjligheter att försvara ett avsevärt större område och bekämpa luftmål på längre avstånd. Det kommer alltså att ge en utökad räckvidd för fartygets luftförsvar, jämfört med de räckvidder som de vapensystem som fartygen har idag erbjuder.  Senast den svenska marinen hade luftvärnsrobot var på 1970-talet, då ombord på jagare. Därefter har luftförsvaret utgjorts av kanoner kombinerat med aktiva och passiva motmedel samt på Visby även en långtgående smygteknik.

Fartygen redan från början förberedda

De fem Visbykorvetterna ingår i Tredje och Fjärde sjöstridsflottiljen och utgör stommen i marinens ytstridsförmåga. De var redan från början konstruerade för att ha luftvärnsrobot ombord men politiska beslut saknades länge. Kommendör Bernt Andersson är chef för Tredje sjöstridsflottiljen, men har också tidigare fartygschef på Visbykorvetten HMS Karlstad:

– Jag är mycket glad över att korvetterna äntligen utrustas med luftvärnsrobot. Just denna robot är beprövad och används redan idag av Storbritannien som är en nära partner till Sverige. Dessutom blir det en språngbräda till nästa generations ytstridsfartyg av Luleåklass som kommer att utrustas med luftvärnsrobot med ännu längre räckvidd, och då vara en del av Natos luft- och robotförsvar.

Fakta Sea Ceptor
  • Sea Ceptor är ett korträckviddigt luftvärnsrobotsystem med räckvidd upp till 25 km
  • Systemet är ett allväderssystem med en robot med radarmålsökare
  • Roboten avfyras med så kallad soft-launch teknik
  • Systemet har en hög eldhastighet och verkan mot många samtidigt inkommande mål
  • Sea Ceptor använder luftvärnsroboten CAMM – en kompakt robot som medger många robotar på mindre fartyg

Data luftvärnsrobot:

  • Vikt: 99kg
  • Längd: 3.2m
  • Räckvidd: 25 km
  • Hastighet: Supersonisk