Digitaliserad motortjänst förbättrar fordonsutbildning

I tre dagar har representanter från olika förband i Försvarsmakten träffats för att
diskutera fordonstjänst. Försvarsmaktens logistik- och motorskola har stått som värd
för dagarna, som i år var mer uppskattade än tidigare.
– Det här var bättre än det varit förut, för det har börjat hända mer saker inom
fordonstjänsten. Vi fick mer nyheter i år som exempelvis projektet FM Optima
och det är bra, säger Helena Lodenfors, trafiksäkerhetschef vid FMTIS.

Projektet FM Optima och samarbetet mellan STR Innovation AB och Försvarsmaktens logistik- och motorskola var några av höjdpunkterna under årets dagar.
Projektet FM Optima och samarbetet mellan STR Innovation AB och Försvarsmaktens logistik- och motorskola var några av höjdpunkterna under årets dagar.
Foto: Caroline Axling/Försvarsmakten
De informella mötena är viktiga.
Foto: Caroline Axling/Försvarsmakten
Nina Sipinen, fordonsinstruktör vid Skånska regementet, P7 och Helena Lodenfors, trafiksäkerhetschef vid FMTIS, tycker dagarna har varit givande.
Foto: Caroline Axling/Försvarsmakten
Möjligheten att få träffa kollegor från hela landet som jobbar inom samma tjänstegren är mycket uppskattat.
Foto: Caroline Axling/Försvarsmakten
Chefen för Försvarsmaktens logistik- och motorskola, Niclas Wallin, pratar om skolans framtida syn på fordonsutbildningen.
Foto: Caroline Axling/Försvarsmakten
Militärer som sitter i en sal och lyssnar på föreläsning
Foto: Caroline Axling/Försvarsmakten
Militär som sitter inne vid ett bord och läser
Foto: Caroline Axling/Försvarsmakten

Syftet med funktionsdagar fordonstjänst är att träffas, knyta kontakter och byta erfarenheter. Mikael Johansson, är funktionsföreträdare för fordonstjänsten i Försvarsmakten, och leder dagarna tillsammans med sina kollegor på logistik- och motorsektionen. Att få möjligheten att träffa representanter inom fordonstjänsten från respektive organisationsenhet och att kunna ge och ta emot information och få respons på det arbete som genomförs inom fordonstjänsten är mycket viktigt, menar Mikael.
– Informationsspridning är bland det svåraste vi gör inom Försvarsmakten. Att informationen ska hamna hos rätt person när det gäller trafik och utbildning är inget jag tar för givet. Därför är det här ett ypperligt informationstillfälle och en chans till dialog för både oss som skola och emellan förbanden, säger han.


Den stora nyheten


Även deltagarna är mycket positiva till mötet mellan sina kollegor men också att få information och framförallt nyheter direkt från funktionsföreträdaren. En av nyheterna som presenterades var projektet FM Optima. Ett arbete som Försvarsmaktens logistik- och motorskola i Skövde tillsammans med STR Innovation AB har börjat med för att se över, uppdatera och digitalisera allt utbildningsmaterial som används idag inom fordonsutbildning. Nina Sipinen har jobbat som civil trafiklärare på ett liknande sätt som FM Optima är uppbyggt och hon är mycket positiv till det. I dag är hon fordonsinstruktör på Södra skånska regementet och ser framemot att jobba mer digitaliserat även där.

– Jag tror det kommer att bli jättebra. Idag genomför vi all utbildning i pappersform.
Med FM Optima blir det mer förenklat att driva utbildning och att få det kvalitetssäkrat, men också enklare att följa upp vad eleven har gjort och behöver stöd med, säger hon.

 

Uppfyllda behov


Utbildningsmateriel och kvalitetssäkring är ämnen som under en längre tid efterfrågats från förbanden. Med FM Optima som grund ägnades en hel dag åt dessa ämnen. I form av stationer fick deltagarna information om kvalitetssäkring av utbildning och hur lärarhandledningen kan fungera vid ett digitalt utbildningskort. En annan station handlade om hur kunskapsprovet kommer att gå till i FM Optima. Där fick deltagarna själva möjligheten att genomföra provet digitalt, antingen via telefon eller via dator. Vid den avslutande stationen berättade logistik- och motorsektionen om arbetet med utbildningsmateriel och förarhäftena. Lars-Göran Eriksson, instruktör vid Ing2 ser många fördelar med införandet av en digitalstödd fordonsutbildning.

– Det skapar möjligheter för oss att bli mer effektiva och kunna anpassa oss till soldaterna, deras inlärningsklimat blir modernare. Blir deras vardag lättare blir det lättare för oss också. Dessutom är det en klar fördel att vi får det mer likställt över landet, menar han.


Lars-Göran tyckte dagarna överlag varit givande.
– Det har varit bra dagar. Vi får reda på nya saker och får en samsyn, hur vi ska tolka styrningar så vi tolkar på samma sätt och det gör vi tillsammans med skolan och förbanden. Det är också ett bra forum för oss att ge signaler till skolan, vad som fungerar och inte fungerar ute på förbanden och det är bra, säger han.