Snabba beslut i nordisk stridsflygövning

Nyligen var personal från F 7 vid Örland flygbas i Norge för att delta i övningen Arctic Fighter Meet. Det är en övning där svenska, finska och norska stridsflyg övar tillsammans på klassisk kurvstrid, så kallad ”dog fighting”, det vill säga stridsmoment där ett flygplan ställs mot ett annat.

Finsk F-18 flyr lavt under Arctic Fighter Meet 2023.
Finsk F-18 flyr lavt under Arctic Fighter Meet 2023.
Lågflygning under Arctic Fighter Meet, Foto från en F-18 från Finland. Foto: Finska flygvapnet
"Spicer", svensk detasjementsjef og pilot under Arctic Fighter Meet 2023 på Ørland flystasjon.
"Spicer", divisionschef 72:a stridsflygdivisionen på F 7. under Arctic Fighter Meet 2023 på Ørland flystasjon. Foto: Ole Andreas Vevke/Norska försvaret
Svensk JAS Gripen taxer, mens et norsk F-35 tar av. Ørland flystasjon, øvelse Arctic Fighter Meet 2023.
Norska F-35 deltog i år för första gången i Arctic Fighter Meet. Foto: Ole Andreas Vevke/Norska försvaret
Finsk F-18 og svensk JAS Gripen flyr lavt over Ørland flystyasjon
Finsk F-18 och svensk Jas 39 Gripen i roteformation över Örland. Foto: Ole Andreas Vevke/Norska försvaret
Svensk JAS Gripen på Ørland flystasjon under øvelse Arctic Fighter Meet 2023.
Jas 39 Gripen på Örland flygbas. Foto: Ole Andreas Vevke/Norska försvaret
Svensk JAS Gripen på Ørland flystasjon under øvelse Arctic Fighter Meet 2023.
Flygtekoniker Mathias från F 7 under klargöring av Jas 39 Gripen. Foto: Ole Andreas Vevke/Norska försvaret
Svenske teknikere vedlikeholder et svensk JAS Gripen på Ørland flystasjon under øvelse Arctic Fighter Meet 2023.
Jas 39 Gripen på Örland. Foto: Ole Andreas Vevke/Norska försvaret

– Det är en övning med lång tradition, bakgrunden är att man träffas både seniora men framförallt de absolut yngsta piloterna på divisionen för att genomföra kurvstrid mot andra flygplanstyper, säger ”Spicer”, divisionschef 72:a stridsflygdivisionen på F 7.

Kurvstrid är en gammaldags typ av närstrid flygplan mot flygplan där man dels använder robotar men framförallt automatkanon. Det kräver att piloten kan sin egen flygmaskin, men även har god kännedom om motståndaren. Med olika typer av stridsflygplan blir det större variation och mer utmanande.

– Det gäller att kunna ta snabba beslut, ompröva beslut samt ta tillvara på sina egna fördelar och motståndarens nackdelar, säger ”Spicer”.

Förutom piloter och stridsflyg så var även flygunderhållspersonal från F 7 på plats.

– Vår uppgift var att klargöra planen åt piloterna, att få upp flygplanen i luften. Vi passade också på att testa lite kring hur mycket utrustning vi behövde ha med oss till denna bas, för att förbereda för framtida övningar, säger Mathias, flygtekniker.

Att öva i en nordisk kontext med Finland och Norge är något som F 7:s personal är vana vid och det gör att kunskapen blir djupare kring likheter och olikheter i arbetssätt.   

– Att se en annan bas, hur det fungerar och snabbt försöka förstå de andra ländernas system och jämföra med våra system, det var intressant, säger Mathias. 

Arctic Fighter Meet är en del av nordiska samarbetet och övningar likt dessa gör även att personalen från de olika länderna kommer närmare varandra på ett personligt plan, att känna varandra väl är viktigt berättar ”Spicer”.  

– Det är de här piloterna som utgör det gemensamma försvaret av Norden, säger ”Spicer”.