Försvarsmakten i Almedalen

Även i år deltar Försvarsmakten under Almedalsveckan i Visby. Programmet präglas av det säkerhetspolitiska läget och försvarets utveckling.

ÖB Micael Bydén.
ÖB Micael Bydén.
ÖB Micael Bydén kommer att prata om det militärstrategiska läget och försvarets utveckling i Almedalen. Foto: Försvarsmakten
Fartyget HMS Belos.
Försvarsmakten har anlänt till Visby. HMS Belos är platsen för många intressanta föredrag. Foto: Philip Simon/Försvarsmakten

Försvarsmaktens hemvist under veckan är ubåtsräddningsfartyget HMS Belos, där föreläsningar med efterföljande frågestunder kommer att ske den 28 och 29 juni. Dessa sänds även via Youtube.

Bland talarna märks utöver ÖB, Thomas Nilsson, nybliven chef för Must, och Hans Granlund som nyligen tillträdde som försvarsattaché i Ukraina.

Programmet i sammandrag:

28 juni

  • Mustchefen Thomas Nilsson om hur det säkerhetspolitiska läget påverkar försvaret av Sverige?
  • ÖB Micael Bydén om det militärstrategiska läget och försvarets utveckling.

29 juni

  • Hans Granlund (försvarsattaché i Kiev), om kriget i Ukraina och svenskt försvar.
  • Försvarsstabens chef Michael Claesson och chefen för operationsledningen Carl-Johan Edström om Sveriges Natomedlemskap och det nordiska försvarskonceptet.
  • Försvarsgrenscheferna om försvaret av Sverige på kort och lång sikt.