Nu påbörjas arbetet med fyra nya garnisoner

Regeringen har gett klartecken till Fortifikationsverket att påbörja arbetet med nya garnisoner för Dalregementet i Falun, Västernorrlands regemente i Sollefteå och Östersund och Bergslagens artilleriregemente i Kristinehamn.

markområde
markområde
Mark som Fortifikationsverket har köpt inför Försvarsmaktens etablering i Sollefteå. Foto: Bergslagsbild

– Välfungerande och ändamålsenliga garnisoner för våra värnpliktiga, anställda och frivilliga är en förutsättning för den tillväxt som sker, säger försvarsminister Pål Jonson.

Sedan senaste försvarsbeslutet har Fortifikationsverket i samarbete med Försvarsmakten arbetat med förberedelser och bland annat utsett önskade geografiska platser; Torråsen i Östersund, söder om riksväg 90 i Sollefteå, Myran i Falun och Harberget i Kristinehamn.

Regementenas verksamhet är redan igång i lokaler som hyrts in och anpassats för respektive regementes behov. Nu fortsätter arbetet att tillsammans med kommunerna forma moderna, funktionella och hållbara regementsområden.

Investeringen avser omfatta förvärv av mark, etablering av teknisk försörjning, planering för vägar, byggnader och andra objekt för verksamhetens behov. Projekteringsarbetet kommer att pågå under en period av två till tre år och garnisonerna bedöms kunna färdigställas och tas i bruk omkring år 2030.