Toppmodern gummibåt till Försvarsmakten

Försvarsmakten får nya gummibåtar. Den 1 mars levererade Försvarets materielverk (FMV) de 14 första båtarna till Försvarsmakten. Totalt omfattar upphandlingen 48 båtar.

Soldater i gummibåt på vattnet.
Soldater i gummibåt på vattnet.
Ny gummibåt testas av personal på Göta ingenjörregemente i Eksjö. Foto: Försvarets materielverk

Båtarna, som benämns Gummibåt Patrull, ska användas till bland annat rekognosering inför byggnation av flytande bro- och färjeförbindelser samt vid förflyttning över vattendrag. Anskaffningen har skett i nära samarbete med armén och marinen och båtarna ska bland annat ersätta Patrullbåt 51, en typ som togs i bruk på 1960-talet. Leverantör är svenska Svekon och norska Frydenø Marine AS. Verifiering och validering skedde förra året i förbandsmiljö vid Göta ingenjörregemente i Eksjö med stöd av FMV.