Nya eldhandvapen på gång

Sverige och Finland har nu skrivit avtal med finska Sako om nya eldhandvapen till sina respektive försvarsmakter. För svenska försvaret gäller det ersättare till dagens automatkarbiner AK4 och AK5 och prickskyttegeväret PSG 90.

Automatkarbin
Automatkarbin
Automatkarbin kaliber 5,56x45 med 11,5” pipa. Foto: Sako
Prickskyttegevär
Prickskyttegevär kaliber 8,6x70 med 27” pipa. Foto: Sako

Avtalet som löper över tio år ingår i en svensk-finsk upphandling av eldhandvapenssystem med tillhörande teknik. Tanken är att skapa försörjningstrygghet för båda länderna och förbättra interoperabiliteten med samma typ av vapen och ammunition.

De nya vapnen blir automatkarbin i kaliber 5,56x45, automatkarbin i kaliber 7,62x51, skarpskyttegevär i kaliber 7,62x51 och prickskyttegevär i kaliber 8,6 Lapua Magnum.

Införandet av prickskyttesystemet beräknas till 2024. Den nya automatkarbinen i kaliber 5,56 påbörjas 2025, därefter följer de andra vapentyperna.

Innan leveranserna påbörjas görs omfattande tester av varje vapentyp där kvalitet, hantering och ergonomi prövas under varierande förhållanden.

Det första kontraktet omfattar vapen till ett värde av cirka 875 miljoner kronor.

Läs mer på FMV:s webbplats