Beredskapsoperation i delar av västra Sverige

Transporter och gruppering av stora fordon och militär personal kommer vara synligt i Göteborgsområdet.

Två soldater framför luftvärn.
Två soldater framför luftvärn.
Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten
Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten
Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten
Två soldater.
Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten

Beredskapsoperationer görs för att testa hur snabbt och effektivt våra förband och stridskrafter kan agera vid en skarp situation. Operationen är inte föranledd av någon förändrad hotbild mot Sverige.