Ny torped ökar marinens förmåga

Idag, den 20 december, levereras en ny ubåtsjakttorped till marinen som kommer att öka marinens förmåga till undervattensstrid. Torped 47 är både efterlängtad och välbehövlig i en tid av kraftigt försämrat omvärldsläge.

Den 20 december 2022 levererades den nya Torped 47 till Svenska marinen. Det är en modern trådstyrd torped som är anpassad för den unika undervattensmiljön som finns i Östersjön och på västkusten. Den kommer att finnas på ytfartyg, ubåtar och på sikt även på helikoptrar. Torpeden är förbättrad mot föregångaren på flera punkter, exempelvis har den högre fart och bättre målsökare.
Den 20 december 2022 levererades den nya Torped 47 till svenska marinen. Det är en modern trådstyrd torped som är anpassad för den unika undervattensmiljön som finns i Östersjön och på västkusten. Den kommer att finnas på ytfartyg, ubåtar och på sikt även på helikoptrar. Torpeden är förbättrad mot föregångaren på flera punkter, exempelvis har den högre fart och bättre målsökare. Foto: Försvarets Materielverk

Östersjön och västerhavet är några av de mest komplexa miljöerna att hitta och bekämpa ubåtar i. Några av anledningarna till det är den varierande salthalten, den skiftande temperaturen och att det är grunt. Ljud används fortfarande som det primära sättet att hitta ubåtar och alla dessa förutsättningar påverkar ljudutbredningen på olika sätt. Torpeden kommunicerar med den skjutande enheten via en koppartråd och använder en kombination av aktiva och passiva sensorer.

Torped 47 har tagits fram gemensamt. Görgen Johansson från Saab Dynamics, ställföreträdande Marinchef Patrik Gardesten och Patric Hjort från FMV är nöjda med samarbetet och resultatet.
Torped 47 har tagits fram gemensamt. Görgen Johansson från Saab Dynamics, ställföreträdande marinchef Patrik Gardesten och Patric Hjort från FMV är nöjda med samarbetet och resultatet. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Flera fartygsbesättningar har bidragit men de slutliga proverna till sjöss gjordes på HMS Visby för en tid sedan. Henrik Toft är fartygschef och han är nöjd med nytillskottet.

– Vi får en torped som möter såväl dagens som framtidens krav. Den har högre fart, längre räckvidd och bättre målsökare än föregångaren.

Arbetet med den nya torpeden har pågått sedan 2016 och 2019 gjordes de första proverna till sjöss från ytfartyg och ubåt.

– Saab, FMV och Försvarsmakten har gemensamt och i gott samarbete tagit fram den nya torpeden som kommer att göra oss och våra partners riktigt farliga för en motståndare, säger marinchef Ewa Skoog Haslum