Två personer åtalas för grovt spioneri

Åklagaren har i dag väckt åtal mot de två personer som greps av Säkerhetspolisen hösten 2021. De åtalade misstänks för att ha gjort sig skyldiga till grovt spioneri. En av de åtalade arbetade vid Försvarsmakten 2011–2014 och har därefter också haft en anställning vid Säkerhetspolisen.

– Brottet som de här personerna misstänks för är mycket allvarligt. Att de två upptäcktes, greps och nu åtalas är mycket positivt och är resultatet av ett nära samarbete mellan Försvarsmakten och Säkerhetspolisen, säger Peder Ohlsson, Försvarsmaktens kommunikationsdirektör.

Underrättelsehotet från främmande makt är högt och Försvarsmaktens skyddsvärda tillgångar är ständigt utsatta för försök till underrättelseinhämtning. Underrättelseverksamheten riktas mot stora delar av Försvarsmakten, men även mot angränsande myndigheter och företag som Försvarsmakten är beroende av.

– Sedan den misstänkte mannen arbetade i Försvarsmakten har en rad åtgärder vidtagits för att bättre upptäcka sådant som kan utgöra säkerhetsrisker. Både på kort och lång sikt, säger Peder Ohlsson.

Med hänsyn till den nu pågående rättsprocessen har Försvarsmakten i dagsläget inga ytterligare kommentarer kring fallet.