Sveriges sista FN-operation i Mali genomförd

I mitten av november genomförde den svenska Malistyrkan sin sista operation inom ramen för Försvarsmaktens bidrag till FN-insatsen i Mali som pågått sedan 2014.

soldater
soldater
I mitten av november genomförde den svenska Malistyrkan sin sista operation Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten
stridsfordon
FN-insatsen i Mali har pågått sedan 2014 Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten
soldat framför stridsfordon
Operationen var riktad söderut från Gao. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten
soldater
Målet med den sista operationen var bland annat att skydda lokalbefolkningen. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten
lokalbefolkning
Operationen har möjliggjort för FN:s civila delar att ta sig ut och prata med lokalbefolkningen. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten
soldater
Genom att befinna oss i områden som vi vet att terrorgrupperna befinner sig i, begränsar vi deras handlings- och rörelsefrihet. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten
fordon
Området där Malis, Burkina Fasos och Nigers gränser möts har kriminella och terrorgrupper stor kontroll. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten
mottagande
Förbandet Mali 16 är den sista styrkan som gör en full operativ insats i Mali. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

Operationen var riktad söderut från Gao och gick ner mot tregränsområdet där Malis, Burkina Fasos och Nigers gränser möts. Ett område där både kriminella och terrorgrupper har stor kontroll.

 Målet med den sista operationen var att skydda lokalbefolkningen, öka förståelsen för säkerhetssituationen i operationsområdet och samtidigt störa terrorgrupperna. Det har vi gjort genom att befinna oss i områden som vi vet att terrorgrupperna befinner sig i, på så sätt begränsar vi deras handlings- och rörelsefrihet, säger kontingentschefen Christofer Lennings och fortsätter:

 Utöver det har vi möjliggjort för FN:s civila delar att ta sig ut och prata med lokalbefolkningen i dessa utsatta områden. Då kan de skapa djupare förståelse för säkerhetsläget och vilken slags hjälp som behövs i byarna.Förbandet Mali 16 är den sista styrkan som gör en full operativ insats i Mali. I december efterträds de av Mali 17 som åker ner för att avveckla Försvarsmaktens och Sveriges snart nioåriga insats i Mali.