Övningar 2023 gör att 3 000 kallas till repetitionsutbildning

Under 2023 håller Försvarsmakten flera stora övningar. Då kommer cirka 3 000 värnpliktiga att kallas till repetitionsutbildning. Kallelsen kommer sex månader innan det är dags att inställa sig.

Repetition
Repetition
Under 2023 kommer värnpliktiga att kallas in till repetitionsutbildning. Av dessa kallas 300 in för övningen Aurora 23. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten

Under vecka 45 gick 300 kallelser ut till de värnpliktiga som ska repetitionsutbildas under Aurora 23 i slutet av april nästa år. Året som kommer innehåller en rad övningar och det innebär att cirka 3 000 värnpliktiga kommer att genomgå repetitionsutbildning. 

Skyldighet att inställa sig

Skyldighet att genomföra repetitionsutbildning omfattas av lagen om totalförsvarsplikt. Blir man kallad är man därför skyldig att inställa sig. Som mest kan man kallas till repetitionsutbildning vid två tillfällen och maximalt 34 dagar på ett år.

– Syftet med repetitionsutbildning är att upprätthålla krigsförbandens förmåga och förutsättning för att kunna behålla krigsplacerad personal i krigsorganisationen. Krigsplacerad som värnpliktig kan man vara som längst till 47 års ålder, men för det krävs att man tjänstgjort minst vart tionde år, säger Jonny Brandt, personalredovisare på Plikt- och prövningsverket.

Syftet är att öva hela krigsförband

Repetitionsutbildning kan innebära att man övar ett helt krigsförbands förmåga. Det kan även innebära att man övar enskilda individers förmågor, exempelvis handlar det om uppdateringar på vapensystem eller fordon. Efter utbildningen registrerar Plikt- och prövningsverket vitsord och eventuella nya färdigheter som den värnpliktige fått och det kan resultera i en ny krigsplacering.

Ett brott att inte dyka upp

Skulle man strunta i att dyka upp trots att man inte fått uppskov beviljat kan det få rättsliga konsekvenser.

– Det är brott mot lagen om totalförsvar som kan straffas med böter eller fängelse i högst ett år.

Mer information om repetitionsutbildning finns på pliktverket.se