Stridsutbildning på Nordkalotten – året om

Internationell efterfrågan på Nordkalotten året runt

Det säkerhetspolitiska intresset för Arktis fortsätter att öka vilket förstärker Nordkalottens militärstrategiska värde. Försvarsmaktens vinterenhet har därför sedan flera år tillbaka haft en allt starkare efterfrågan på vinterstridskurser av våra internationella samarbetspartners. Nu växer också intresset för att verka på Nordkalotten under barmarksförhållanden.– Om vi någon gång måste komma hit med vår enhet kommer vi att vara mer förberedda för att vi vet hur terrängen är och hur man agerar i den, säger Devin Nolen, kursdeltagare från Nederländerna.

En soldat i stridsutrustning ligger på marken i skogen med en automatkarbin i händerna.
En soldat i stridsutrustning ligger på marken i skogen med en automatkarbin i händerna.
Intresset för att kunna verka på Nordkalotten året runt, inte bara på vintern, har föranlett Vinterenhetens nya kurs High North Indoctrination Course. Foto: Erik Rehnberg/Försvarsmakten
Kursdeltagare bär en bår med en "skadad" soldat.
Myr, våtmarker och svårframkomlig terräng. Moment som kan vara enkla i andra miljöer blir mycket mer utmanande i den subarktiska miljön. Foto: Erik Rehnberg/Försvarsmakten
Deltagarna tillverkar en bår av trädstammar och medtagen utrustning.
Deltagarna tillverkar en bår av trädstammar och medtagen utrustning. Foto: Erik Rehnberg/Försvarsmakten

Nordkalottens militärstrategiska betydelse fortsätter att öka för varje år. En följdeffekt är att allt fler länder vill utbilda militär personal för vinterstrid vid Försvarsmaktens vinterenhet i Arvidsjaur och Boden.

Vinterenheten har ett stort kursutbud och majoriteten av alla utbildningar sker under den strängaste vintersäsongen. Men nu växer intresset för att kunna verka i den subarktiska miljön även sommartid.
– Det har vuxit fram en efterfrågan hos våra internationella samarbetspartners om att få komma hit och öva även under barmarksförhållanden, säger Filiph Paulsson, kurschef vid Försvarsmaktens vinterenhet. 

Därför skapades kursen High North Indoctrination Course i Arvidsjaur år 2021. Det är en tre veckor lång barmarkskurs som vänder sig till militära instruktörer från länder som Sverige samarbetar med, bland annat USA, Storbritannien och Nederländerna. Deltagarna, som främst kommer från lättrörliga spanings- och jägarförband, delas in i internationellt blandade grupper.

UTMANINGEN: TERRÄNGEN

Syftet med kursen är att ge alla en förståelse för vilka krav som ställs på den nation som vill kunna verka på Nordkalotten. Ett område med unika utmaningar; även under barmarkssäsongen.
– Här lär vi dem hantera barmarksförhållandena och de svårigheter som ingår med stora våtmarker, många sjöar, berg och öppen terräng, säger Filiph Paulsson.

På Nordkalotten är framkomligheten den största utmaningen.
– Rörligheten blir mycket svårare under barmarksperioden. På vintern är det enkelt att ta sig fram över en frusen myr med översnöfordon eller skidor. När snön är borta kan samma myr vara djup, blöt och svårforcerad.

Bland öppna vidder och myrlandskap går det inte alltid att förflytta sig i skydd av terrängen, vilket annars sitter i ryggmärgen bland deltagarna som en taktisk nödvändighet.
– Här uppe har du inte möjligheten att alltid gå runt öppna områden. Du kommer behöva korsa en öppen myr någon gång, säger Filiph Paulsson.

En annan utmaning är de unika ljusförhållandena. Manövrar som i vanliga fall bara görs i skydd av mörkret måste här ske under midnattssolen.
– Det konstanta ljuset gör det svårare att uppträda taktiskt. Det är också utmanande att strida när det är blött med alla sjöar, myrar och vattendrag. Att uppträda med små enheter är väldigt annorlunda jämfört med hemma i Nederländerna, säger kursdeltagaren, sergeant Devin Nolen.

 LÄRDOMARNA SPRIDS TILL HEMMAFÖRBANDEN

Kursen är fysiskt krävande och ställer höga förkunskapskrav. Men momenten som genomförs är relativt grundläggande.
– Vi lär egentligen inte ut något nytt. Utmaningen blir istället att lyckas med saker de redan kan i den här påfrestande miljön, säger Filiph Paulsson.

Kursen är i huvudsak fältbaserad och inledningsvis övar deltagarna på bland annat stridsskjutningar, orientering och förflyttning samt fast och rörlig spaning. Det blir att bära tungt och gå långt. Allt avrundas med en slutövning där deltagarna sätts på prov. Bland annat genom ett plutonsmoment med skarp ammunition och en längre urnästling med kontinuerliga skarpskjutningar.
– Vi amerikaner exponeras sällan för miljöer liknande dessa, så att få möjligheten att öva här på plats i Arvidsjaur i dessa förhållanden är viktigt för oss, berättar kursdeltagaren, sergeant Michael Lower.

Eftersom samtliga kursdeltagare är instruktörer kommer de själva kunna sprida sina lärdomar när de är tillbaka på sina hemmaförband. Detta är ett förfaringssätt som Försvarsmaktens vinterenhet tillämpar vid samtliga kurser, kallat ”Train the trainers”.

Flera av kursdeltagarna berättar att de tar med sig lärdomar av den erfarenhet som finns bland vinterenhetens instruktörer.
– Jag kommer också att ta med mig en del av den taktik som jägarna i Arvidsjaur använder i eldöverfall. Särskilt gällande förberedelser och planering av uppdrag. Om vi någon gång måste komma hit med vår enhet kommer vi att vara mer förberedda för vi vet hur terrängen är och hur man agerar i den, säger Devin Nolen.