Stort antal nya skyddsmasker ska tillverkas i Sverige

För drygt 20 år sedan upphörde den svenska produktionen av Skyddsmask 90. I samband med pandemin beslutades att den skulle återupptas. Nu har Försvarets materielverk, FMV, tecknat avtal som säkrar tillverkningen av skyddsmasker inom rikets gränser.

Mask
Mask
Soldat i Cbrn-tjänst med Skyddsmask 90 på. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten
Skyddsmask
Skyddsmask 90 med Försvarsmaktens filter monterat på ansiktsskyddet. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

Skyddsmask 90 levererades till Försvarsmakten under åren 1994-1999 och närmare 750 000 exemplar av masken har använts av både Försvarsmakten och civila myndigheter. I samband med pandemin stod det klart att inhemsk produktion av skyddsmasker behövdes. Den togs så upp igen för drygt två år sedan. Enligt ett nytecknat avtal, som sträcker sig över sju år, säkerställes tillverkning i Sverige av 460 000 ansiktsskydd med option att beställa ytterligare 225 000 skydd.

– Vid kriser är det extra viktigt att ha en trygg anskaffning av personlig skyddsutrustning. Det är därför vi har ställt krav på inhemsk produktion av ansiktsskydden, säger Gunnar Palm, som är projektledare på FMV.

Delarna utgör Skyddsmask 90

Ansiktsskyddet ingår i soldatens personliga skyddsutrustning och utgör tillsammans med filtret det som benämns Skyddsmask 90. Vid civil användning används andra filter än det Försvarsmakten har. De nytillverkade maskerna kommer också att få CE-märkning.

De nya ansiktsskydden kommer att kunna utrustas med extra glas, som exempelvis solskydd och laserskydd. Eftersom det är en redan befintlig produkt som åter tas i produktion så kan befintlig dokumentation och etablerade underhållsmetoder användas.