Frivilligrörelsen får uppdrag inom cyberförsvar och cybersäkerhet

Försvarsmakten har fattat beslut om att ge uppdrag till Frivilliga radioorganisationen (FRO) att utveckla verksamheten inom cyberförsvar och cybersäkerhet.

datorer
datorer
Frivilliga radioorganisationen (FRO) ska utveckla verksamheten inom cyberförsvar och cybersäkerhet. Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten

​Försvarsmakten arbetar sedan flera år målmedvetet med att öka kapaciteten inom cyberförsvaret. Etableringen av ett nytt it-försvarsförband i Linköping är i full gång tillsammans med en mängd andra förmågehöjande åtgärder. Den värnpliktiga cybersoldatsutbildningen som efter två utbildningsomgångar nu ingår i Försvarsmaktens ordinarie utbildningsverksamhet ökar Försvarsmaktens uthållighet samtidigt som Sveriges myndigheter och företag får ett inflöde av personal till en bransch med stort underskott på utbildad arbetskraft.

Som en del i totalförsvarsplaneringen ser Försvarsmakten det som nödvändigt att även andra totalförsvarsaktörer under höjd beredskap kan öka sin uthållighet, både i verksamheter som angränsar till cyberförsvaret och för att upprätthålla cybersäkerheten på bredden. Precis som inom andra domäner har de frivilliga försvarsorganisationerna i uppgift att utbilda och möjliggöra krigsplacering av frivilliga specialister till Försvarsmakten inklusive Hemvärnet såväl som till andra totalförsvarsmyndigheter.

Försvarsmakten har därför efter dialog med Frivilliga radioorganisationen (FRO) beslutat att ge uppdrag inklusive ekonomiska medel till FRO att utveckla verksamheten inom cyberförsvar och cybersäkerhet. Beslutet uttrycker även Försvarsmaktens uppfattning om att huvudmannaskapet för cyberförsvar och cybersäkerhet inom frivilligrörelsen ligger hos FRO.​

– Radiokommunikation, signalskydd och cybersäkerhet är föreningens hjärtefrågor och vi inom FRO är väldigt glada över förtydligande att även cyberförsvaret omfattas av vårt huvudmannaskap. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla området tillsammans med våra uppdragsgivare, säger Fredrik Färnqvist, generalsekreterare på FRO.

Genom FRO:s befintliga organisation skapas möjligheter till snabb tillväxt, liksom synergieffekter med FRO:s övriga verksamhet inom exempelvis samband och signalskydd. FRO ha​​r sedan tidigare också kurser inom it-säkerhet samt en nyligen uppstartat ungdomsverksamhet, cyberungdom.

Försvarsmakten kommer inom ramen för uppdraget att fortsätta dialogen och samarbetet med FRO för att tillsammans öka totalförsvarets förmåga inom cyberområdet.