Svenska armén tog stora kliv i Finland

Hemåt det bär. Det var ställföreträdande arméchef Laura Swaan Wredes ord när hon tackade förbanden för insatsen i norra Finland och återtog befälet över den svenska brigadstridsgruppen innan den inom snar framtid påbörjar hemtransport.

Finlands kommendör för Försvarsmakten, Timo Kivinen, amiral Rob Bauer, ordförande i Natos militära kommitté, samt överbefälhavare Micael Bydén träffades under insatsen i norra Finland.
Finlands kommendör för Försvarsmakten, Timo Kivinen, amiral Rob Bauer, ordförande i Natos militära kommitté, samt överbefälhavare Micael Bydén träffades under insatsen i norra Finland.
Finlands kommendör för Försvarsmakten, Timo Kivinen, amiral Rob Bauer, ordförande i Natos militära kommitté, samt överbefälhavare Micael Bydén träffades under insatsen i norra Finland. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten
Soldat från I 19 i maskering.
Soldat från I 19 i maskering. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten
Kapten Timothy Rice från 2 Rifles deltog i övningen tillsammans med ett åttiotal deltagare från Storbritannien. Här i samtal med ställföreträdande arméchef Laura Swaan Wrede.
Kapten Timothy Rice från 2 Rifles deltog i övningen tillsammans med ett åttiotal deltagare från Storbritannien. Här i samtal med ställföreträdande arméchef Laura Swaan Wrede. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten
Finlands försvarsminister Antti Kaikkonen och Sveriges försvarsminister Peter Hultkvist utspisades av Trängregementet T 2 innan de gick runt och samtalade med soldater som deltog i insatsen.
Finlands försvarsminister Antti Kaikkonen och Sveriges försvarsminister Peter Hultkvist utspisades av Trängregementet T 2 innan de gick runt och samtalade med soldater som deltog i insatsen. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Jägarförstärkningssoldat från Norrlands dragonregemente.
Jägarförstärkningssoldat från Norrlands dragonregemente. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten
Finske brigadgeneralen Manu Tuominen avfyrade en svensk Archer som avslutning på samövningen.
Finske brigadgeneralen Manu Tuominen avfyrade en svensk Archer som avslutning på samövningen. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten
Brigadchef Lars Jonsson flankerad av två militärpoliser från Livgardet.
Brigadchef Lars Jonsson flankerad av två militärpoliser från Livgardet. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Hundförare från militärpolisen genomsöker fordon.
Hundförare från militärpolisen genomsöker fordon. Foto: Ida Folkesson/Försvarsmakten
Skvadronsledningsplats för första jägarskvadron från K 4.
Skvadronsledningsplats för första jägarskvadron från K 4. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten
Mc-ordonnans från Trängregementet.
Mc-ordonnans från Trängregementet. Foto: Ida Folkesson/Försvarsmakten
Personal från Försvarsmedicincentrum stöttade Trängregementets sjukvårdare.
Personal från Försvarsmedicincentrum stöttade Trängregementets sjukvårdare. Foto: Ida Folkesson/Försvarsmakten

Under en veckas tid har brigaden lytt under finskt befäl och prövats i en dubbelsidig samövning med cirka 800 svenska soldater och officerare och drygt 1 300 finska dito.

– Både jag och den finske chefen, brigadgeneral Manu Tuominen, är stolta över våra respektive arméer och vi har båda fått ett kvitto på att vår operativa planering och samarbetet även fungerar i verkligheten, säger Laura Swaan Wrede och fortsätter:

– Insatsen är inte slut, utan den är ytterligare ett jättekliv i vår fortsatta utveckling av vår brigadförmåga inom divisions ram och samarbetet med Finland.

Stort intresse för övningen

Under veckan har besöken på övningsfältet norr om Rovaniemi varit många. Bland annat anlände försvarsminister Peter Hultqvist, tillsammans med sin finske kollega. Hultqvist betonade det fortsatt allvarliga säkerhetsläget i Europa och passade även på att tacka trupperna för insatsen. Verksamheten besöktes även av både Sveriges och Finlands överbefälhavare tillsammans med ordförande för NATO:s militära kommitté, amiral Rob Bauer.

– Vad jag mest imponerades av var den styrka, passion, professionalism och effektivitet deras respektive försvarsmakter besitter. Från Natos sida är vi stolta över att ha Finland och Sverige som närmaste operativa partners och vi hoppas snart kunna välkomna dem in i vår allians, säger han.

Från ord till handling

Upprinnelsen till insatsen var en oanmäld beredskapskontroll i norra Sverige. Efter en veckas tid kom dock nya order till den svenska truppen som transporterade sig över finska gränsen utan att ännu veta vad uppgiften var.

– Vi har erfarenheter från övningar där allt varit känt, planerat och tillrättalagt månader innan start. Den här insatsen är i stället det mest komplexa, utmanande och tillämpliga jag varit med om. Att planera och spela är en sak – men att genomföra en insats på det här sättet är en annan, säger brigadchef Lars Jonsson och fortsätter:

– Nu behöver vi inte längre resonera om hur vi tror att saker ska fungera, nu har vi empirin. Dessa erfarenheter ska vi göra något bra av.

Övningen har bjudit på möjligheter för armén att nyttja och pröva många olika resurser och funktioner. De stridande delarna, men även stabsfunktioner, logistik, sjukvård och allt som ska till för att en insats ska löpa snabbt och stabilt.

– Det har gått över förväntan måste jag säga, säger Jonsson.

"Känslan av broderskap är stark"

Brigadgeneral Manu Tuominen understryker vikten av att fortsätta öva nära och ofta.

– Från den här veckan tar jag med mig att våra svenska vänner står sida vid sida med oss vid behov, även i snabba lägen. Känslan av broderskap är stark. Ministrarna var här, överbefälhavarna var här – hela kedjan ända till soldaten som stred under insatsen tror jag kände likadant – att detta var viktigt. Vi bidrar till stabilitet i de norra områdena, säger brigadgeneral Manu Tuominen.

– Natomedlemskapet kommer att binda oss ännu närmare samman och därigenom kan det även finnas andra trupper bredvid. I den här övningen fanns också engelsmän. De var här på grund av samma sak – att det är viktigt att skapa stabilitet i området.

Två soldater med vapen i skog