Halvtid för 500-årsfirandet

I år fyller marinen 500 år. Från de första tio bestyckade fartygen som Gustav Vasa köpte, till dagens marin, har mycket förändrats. Men samtidigt är mycket sig likt. Havets betydelse och därmed en marin är konstant. Men vad har hänt detta jubileumsår, och vad återstår?

besökare
besökare
Det har varit stort intresse från allmänheten, vart än marinen kommit. Foto: Maja Hansson/Försvarsmakten
marinchefen
Marinchefen slutbetalade symboliskt de tio första fartygen till staden Lübeck vid sitt besök där i maj. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
fartyg
Nationaldagshelgen besökte ett 30-tal utländska fartyg Stockholm, dels för att starta övningen Baltops men också för att gratulera svenska marinen. Foto: Henrik Fridolfsson/Försvarsmakten
minnessten
På Skeppsholmen i Stockholm invigde H.M Carl XVI Gustav en av minnesstenarna. Foto: Maja Hansson/Försvarsmakten

Projektledare för firandet är Johan Melin:
– Året skulle invigts med pompa och ståt under marinstridsdagarna i januari men på grund av pandemin fick firandet istället invigas digitalt, som vi vant oss vid de senaste åren.

Fyra andra framtagna produkter fick istället utgöra startskottet. Boken ”Vår Marin”, ett historiskt verk på 800 sidor överlämnades till marinen den 25 januari och sammanfattar marinens historia de första 500 åren. Samma dag lämnade också Försvarsmusiken över en marsch med samma namn som boken, komponerad av Fredrik Gustavsson.

Postnord lanserade i april tre jubileumsfrimärken med marina motiv. Slutligen lanserades en filmserie om sju avsnitt på Youtube av produktionsbolaget Pannrummet som fram till midsommar, fått nästan 400 000 visningar. Under året har det också varit baler och andra festligheter för marinens personal.

I maj mötte vi äntligen allmänheten

Hamnbesök av marina fartyg gjordes först i Kalmar och sedan Härnösand. Båda dessa orter representerar viktiga delar av den marina historien.

Fjärden Slätbaken utanför Söderköping var första stoppet för de tio första fartygen i marinen. På så sätt stod marinens vagga där och en minnessten är numera rest i staden.
Fjärden Slätbaken utanför Söderköping var första stoppet för de tio första fartygen i marinen. På så sätt stod marinens vagga där och en minnessten är numera rest i staden. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Skonerterna Gladan och Falken besökte Tyskland och Lübeck där Marinchef Ewa Skoog Haslum betalade en symbolisk summa till staden för de första tio fartygen som kom därifrån och som utgjorde svenska marinens första. Anledningen till betalningen är att det rådde oklarheter kring om Gustav Vasa verkligen betalade för fartygen, men nu är skulden reglerad.

I samband med att övningen Baltops startade i Stockholm firades marinen stort av alla de deltagande utländska fartygen. På alla tre ställena har personal från marinen mött allmänheten på kajerna, svarat på frågor och erbjudit aktiviteter för barn och vuxna.

– Gensvaret från besökarna på alla orterna har verkligen varit fantastiskt, säger Johan Melin.

I Söderköping, där marinens vagga en gång stod, invigdes den 7 maj en minnessten under högtidliga former. Samma dag invigde H.M.Carl XVI Gustaf och prins Carl Philip en identisk minnessten på Skeppsholmen i Stockholm

Hälften kvar

Nu när sommaren är här kan vi blicka fram emot de tre evenemang som återstår av firandet.

Den 12-14 augusti firar vi i Karlskrona med avtäckning av den tredje minnesstenen och uppvisningar för allmänheten under marindagen. Sista helgen i augusti bjuder Älvsborgs amfibieregemente in till firande i rikets näst största stad –  Göteborg, med deltagande av flera olika fartygstyper. Här invigs den fjärde och sista minnesstenen. Årets firande avslutas i Malmö den 23-24 september med hamnbesök av fartyg.

– Malmö har spelat en viktig roll, bland annat i utvecklingen av svenska ubåtsvapnet, därav den marina kopplingen avslutar Johan Melin.