Försvarsmakten utbildar ukrainska medborgare i Storbritannien

Ukrainska medborgare utbildas sedan början av juli i Storbritannien för att kunna tjänstgöra i ukrainska armén. Efter ett regeringsbeslut kommer nu Försvarsmakten bidra med personal till den brittiskledda utbildningsinsatsen.

Svenskar utbildar ukrainska instruktörer i stridsteknik. Operation Unifier.
Svenskar utbildar ukrainska instruktörer i stridsteknik. Operation Unifier.
Arkivbild från 2019. Svenskar från Operation Unifier utbildar ukrainska instruktörer i stridsteknik. Foto: Försvarsmakten

Under hösten kommer instruktörer från Försvarsmakten att ansluta till den pågående militära utbildningen. Något som grundar sig i en förfrågan från Storbritannien.

Mot bakgrund av den ryska invasionen av Ukraina behöver den ukrainska militären stöd med grundutbildning av fler soldater för att försvara sitt land. Att Sverige på begäran av Storbritannien nu bidrar med instruktörer är ett led i att bygga säkerheten tillsammans med andra länder.

Utbildningen som de ukrainska medborgarna får omfattar bland annat sjukvård, vapentjänst och strid. En viktig del av utbildningen är också folkrätt och krigets lagar.

Enligt regeringsbeslutet har Försvarsmakten möjlighet att under tidsperioden 12 augusti-31 december 2022 skicka upp till 120 personer till Storbritannien. Det svenska bidraget kommer ansluta till utbildningen så snart det är praktiskt möjligt.

Sedan 2018 deltar Försvarsmakten även i den av Kanada ledda utbildningsinsatsen, Operation Unifier, där ukrainska säkerhetsstyrkor har utbildats på plats i Ukraina. I februari 2022 drog den kanadensiska ledningen dock tillbaka all personal från insatsen.