800 svenskar under finskt kommando i norra Finland

På plats i finska Lappland kommer finska och svenska arméförband öva tillsammans under kommande vecka. Totalt cirka 800 svenska soldater ställs under finskt kommando tillsammans med drygt 1 300 finska soldater.

gränsövergång
gränsövergång
En operativ transport genomfördes från Lombens skjutfält i närheten av Kalix, över finska gränsen, till Rovajärvi. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten
luftvärn
En operativ transport genomfördes från Lombens skjutfält i närheten av Kalix, över finska gränsen, till Rovajärvi. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten

När beredskapskontrollen som genomfördes i norra Sverige under förra veckan närmade sig sitt slut, kom en ny order om förflyttning till förbanden. En operativ transport genomfördes från Lombens skjutfält i närheten av Kalix, över finska gränsen, till Rovajärvi i närheten av Rovaniemi. Syftet är att testa den gemensamma operativa planeringen i händelse av ett militärt angrepp.

vigilant knife
Den finska brigadgeneral och övningsledaren Manu Tuominen till vänster är nöjd med beredskapsövningen. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten

– När man väl befinner sig i trakten av Rovaniemi påminns man om den svenska frivilligkårens historia och de frivilliga som här stred under finska vinterkriget. Att följa i deras fotspår leder till eftertanke, säger överstelöjtnant Bengt Fransson som är del av övningsledningen.

Han påpekar att det är just det här som det finsk-svenska samarbetet är till för:
– Vi ska gemensamt bidra till stabilitet och säkerhet på Nordkalotten och stärka vår gemensamma förmåga att möta olika typer av hot.

Den finska övningsledaren brigadgeneral Manu Tuominen är nöjd med beredskapsövningen.
– Eftersom det är en beredskapsövning blev vi alla lite överraskade i början, men den grundplanering som gjorts tidigare med Norrbottens brigad, vår Jägarbrigad och Kajanalandsbrigaden gjorde att det var ganska enkelt att snabbt sammanföra förbanden och börja öva tillsammans.

De svenska förband som deltar i beredskapsövningen kommer från I 19, P 4, K 4, A 8, T 2, Livgardet, LedR, Swedec, FMTIS, FMTS och FömedC. Dessutom ansvarar FMLOG för de operativa transporterna med stöd av militärregionerna. 

Två soldater med vapen i skog
Se film från övningen.