Till sjöss med Nato i tre månader

Niklas och Robin jobbar vid Fjärde sjöstridsflottiljen men har under våren ingått i en av Natos stående styrkor i Östersjön. Som en del i den internationella staben har de två officerarna bidragit med svensk expertis och röjt minor i Östersjön och Västerhavet. Här svarar de på några frågor om sin tid i Nato.

Två sjömän ombord
Två sjömän ombord
Robin och Niklas har varit en del i Natostaben under tre månader. Efter sommaren är de tillbaka i svenska marinen. Foto: SNMCMG1
Krigsfartyg på fjord
Den stående Natostyrkan består av olika fartyg från medlemsländerna och deltar i övningar och insatser i och i närheten av Östersjön. Foto: SNMCMG1
sjömän i hamn
Fartygen gör regelbundet besök i olika hamnstäder, ett uppskattat inslag för de två svenskarna ombord. Foto: SNMCMG1
Krigsfartyg på Östersjön
Svenska minröjningsfartyg deltog i övningen Baltops, viket gav Robin och Niklas möjligheter att berätta mer för natostaben om hur svenska marinen arbetar. Foto: SNMCMG1

Var befinner ni er nu?

Niklas: Just nu befinner vi oss på det lettiska fartyget Virsaitis som är ledningsfartyg för SNMCMG1 (Standing Nato Mine Counter Measure Group 1). Styrkan består av olika fartyg där sammansättningen av fartyg i gruppen varierar under året och bestäms av de nationer som bidrar. Ledningsfartyget som vi är på nu kommer att bytas ut mot ett tyskt fartyg som tar ombord staben de nästkommande sex månaderna.

Vilka är era uppgifter?

Robin: Vi är här i tre månader och mina uppgifter varierar en del men vi ingår i en sjögående stab vilket innebär att planera, utföra och utvärdera alla aktiviteter som styrkan genomför. Jag är också Battle Watch Captain (BWC), det är den främsta kontaktpersonen mellan staben och fartygen som och andra instanser som ingår.

Vad är de största skillnaderna och likheterna mot att jobba på ett svenskt fartyg?

Robin: Jag tycker att det har blivit tydligt för mig hur väl Sverige redan arbetar utifrån samma strukturer som Nato. Svenska marinen arbetar ofta i en internationell kontext så det är inte särskilt konstigt att det finns många likheter. Skillnader finns, såklart. Nato är inget annat än alla de länder som gemensamt går ihop och bidrar med just sin expertis.

Ni var med i Baltops där även svenska fartyg ingick i styrkan, hur är det att arbeta med svenska marinen men från ett utländskt fartyg?

Niklas: Det var väldigt kul eftersom vi fick möjligheten att sprida kunskap om svenska fartyg och vårt arbetssätt. Staben fick möjlighet att ställa frågor direkt till oss om hur det fungerar på våra fartyg, vilket var väldigt uppskattat.

Under er tid i Natostaben har Sverige gått från partnerland till att söka medlemskap i alliansen. Har det märkts av på något sätt?

Robin: Spontant nej. Det gick inte någon omärkt förbi att Sverige och Finland lämnade in ansökan men redan innan det var jag och Niklas en naturlig del i staben och har blivit väl mottagna. Men självklart följde gratulationer i och med Sveriges ansökan.

Vad har ni lärt er under dessa tre månader?

Niklas: Det var första gången jag arbetade i en sjögående stab, så förutom det vardagliga där så är den största lärdomen samarbetet med andra nationer och det kontaktnät som skapas.

Robin: Vi har också fått upptäcka många nya platser. Under våra tre månader till sjöss har vi deltagit i många övningar och där emellan görs nödvändiga stopp i olika hamnar för att fylla på proviant. Vi har fått upptäcka många platser som jag aldrig annars hade besökt, helt klart en fördel med det här uppdraget!

Den sista juni lämnar Robin och Niklas LVNS Virsaitis för att återgå till sina ordinarie besättningar på fartyg i svenska marinen.