Musikfest med 100-åriga anor

Efter ett långt pandemiuppehåll är det i sommar åter dags för Eksjö Tattoo, den stora militära musikfesten som anordnats regelbundet sedan 1989. Den 28 till 30 juli kommer utländska och svenska militära musikkårer att fira och musicera i dagarna tre. Och Försvarsmakten spelar en viktig roll för arrangemanget.

Militärmusiker uppradade på stora torget i Eksjö.
Militärmusiker uppradade på stora torget i Eksjö.
Eksjö Tattoo genomförs med stöd från Göta ingenjörregemente (Ing 2) och Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum (Swedec). Bland annat förläggs majoriteten av deltagarna inom garnisonen. Foto: Johan Lindqvist
Militärmusiker uppradade på torg.
Musikfesten har arrangerats i Eksjö sedan 1989. Här spelas tapto. Foto: Johan Lindqvist

– Att genomföra ett tattoo i Eksjö skulle inte vara möjligt utan medverkan från Ing 2 och Swedec, säger Stefan Elm som är informationsansvarig för arrangemanget.

Huvuddelen av deltagarna förläggs inom garnisonen och personal från förbanden medverkar både i förberedelserna och i själva föreställningarna, som bjuder på musik av hemvärnskårerna från Östergötland och Eksjö, Marinens ungdomsmusikkår och orkestrar från Tyskland, Tjeckien, Lettland och Storbritannien.