Martin övervakar freden på Golanhöjderna

Martin Gallenmüller, som i vanliga fall arbetar på F 17 i Kallinge, befinner sig just nu i Mellanöstern där han tjänstgör som militärobservatör för Untso:s observatörsgrupp – Damaskus (OGG-D) i Golanhöjderna. Uppdraget genomförs i den demilitariserade zonen på gränsen mellan Syrien och Israel där ett avtal om eldupphör slöts 1974 efter Jom kippurkriget.

Militär utomlands med FN-basker.
Militär utomlands med FN-basker.
"Jag rekommenderar varmt att åka som observatör till Untso", säger Martin Gallenmüller som är militärobservatör i Golanhöjderna. Foto: Försvarsmakten
Vitt hus med texten UN.
OP 72. Här bor och arbetar observatörerna under perioder.

Jobbet som Untso-officer är varierande och innebär bland annat att patrullera, observera och rapportera aktiviteter i syfte att förebygga potentiella konflikter. Inom ramen för uppdraget ingår även att genomföra utredningar vid incidenter i området för att fastställa om händelsen kan ha varit ett brott mot avtalet. Som observatör är man obeväpnad och arbetet utförs alltid av minst två observatörer från olika länder. Teamet som Martin ingår i är sammansatt av observatörer från tio olika nationer: Sverige, Indien, Nya Zeeland, Nederländerna, Norge, Danmark, Finland, Zambia, Schweiz och Slovenien.

– För att Untso:s observationer och rapporter ska vara neutrala och trovärdiga krävs att en händelse observeras av två observatörer från olika länder. Det innebär att man aldrig jobbar tillsammans med någon från samma land, förklarar major Martin Gallenmüller.

Vad är mest utmanande med uppdraget?
– Att hålla sig uppdaterad och att tillsammans med kollegor kunna tempoväxla om situationen kräver det. Konflikten är av en lågintensiv karaktär, men små incidenter kan göra att säkerhetssituationen förändras väldigt snabbt. Då måste man vidta snabba åtgärder för att inte riskera säkerheten för sig själv och sin kollega. Vi tränar ofta och mycket för att hålla en hög lägsta nivå, en förutsättning för att lösa svåra situationer.

Naturlandskap på Golanhöjderna.
Golanhöjderna. Foto: Wikimedia Commons

Intresset för regionens historia och utveckling och att Untso är FN:s äldsta uppdrag var bidragande faktorer till att Martin Gallenmüller sökte jobbet men det är inte första gången han är på plats.

– Detta är min andra insats för Untso. Jag är oerhört tacksam och glad för den erfarenheten det ger mig som officer och på det personliga planet. Man lär sig nya saker varje dag, främst från sina kollegor, men också i utbytet med människorna i regionen. Man får även en kvittens på den militära utbildningen man fått genom åren och värdet av den förberedande utbildningen inför en insats. Den håller hög klass och vi är väl rustade när vi väl kommer till insatsområdet, säger han.

På det personliga planet gläds han åt att utvecklingen i regionen verkar gå åt rätt håll.

– Det är givande att se att människor sakteliga börjar återgå till ett normalt liv igen efter inbördeskriget som rasade i regionen fram till 2018. Förstörda hus återuppbyggs och man ser att många barn går till skolan på morgonen.

Skulle du rekommendera uppdraget till en kollega?
– Jag rekommenderar varmt att åka som observatör till Untso. Att få arbeta i en multinationell kontext är både utmanande och oerhört utvecklande. Det är spännande att få möjligheten att jobba med officerare från helt andra kulturer. Sättet att lösa saker är ibland väldigt annorlunda, men många gånger finner man att likheterna är större än skillnaderna. Samtidigt är det viktigt att som svensk officer stå upp för de svenska värderingarna, speciellt avseende mänskliga rättigheter och jämställdhet.

Som observatör tjänstgör man i Untso i tolv månader. Under den tiden har man möjlighet att åka hem vid fyra tillfällen om rådande förutsättningar tillåter. På frågan om vilka råd han skulle ge till den som är på väg på liknande uppdrag understryker han vikten av att läsa på om bakgrunden till insatsen och organisationen.

– Det är viktigt för egen del, men också viktigt för att kunna förklara för dina nära och kära på hemmaplan som också kommer genomföra tolv månaders mission, fast i vardagen hemma i Sverige. Se till att finnas till för dina anhöriga när du kommer hem, särskilt om du har familj med barn. Ta med dig saker som är typiskt svenskt, så du har möjlighet att dela med dig av den svenska kulturen. Något så enkelt som Ahlgrens godisbilar är alltid uppskattat.