Svenska, finska och franska stridsflygplan övade över Gotland

I förra veckan övade Blekinge flygflottilj (F 17) tillsammans med bland annat Finska och Franska flygvapnet över och utanför Gotland. Under en flygövning tränar man på olika moment, denna gång bland annat att avvisa en motståndare från luftrummet.

Svenska Jas 39 Gripen, finska F-18 Hornet och Franska Mirage 2000 under samövning.
Svenska Jas 39 Gripen, finska F-18 Hornet och Franska Mirage 2000 under samövning.
Svenska Jas 39 Gripen, finska F-18 Hornet och franska Mirage 2000 under samövning. Foto: Flygvapnet

– Utfallet blev bra och vi kunde gemensamt ta tillbaka landområden på Gotland, säger ansvarig övningsledare och stridspilot vid F 17.

Övningen genomfördes inom ramen för Finnish Swedish Training Event (FSTE) som medger gemensamma övningar mellan de ingående nationernas flygande förband.

– Genom att använda FSTE kan vi på ett enkelt sätt få flera olika nationer att delta i samma övning. Vi drar då lärdomar gemensamt och får möjlighet att utbyta värdefulla erfarenheter.

Att öva tillsammans med våra samarbetspartners gör att vi blir bättre på att samarbeta med utländska förband och strida med och mot olika typer av stridsflygplan. Därmed ökar vår försvarsförmåga.