Samverkan skapar lugna vatten

Långt ut på Södertörn, i Stockholms bulkhamn, råder ett bedrägligt lugn. Fullastade timmerbilar lastas av i hamnen. Hamnens kran lyfter metodiskt timmer och tycks aldrig mätta buken på bulkfartyget. Plötsligt uppenbarar sig soldater bakom högar av timmer och sand.

Krigsförbandsövning 13:e säkerhetsbataljonen
Krigsförbandsövning 13:e säkerhetsbataljonen
13:e säkerhetsbataljonens krigsförbandsövning genomfördes i slutet av maj. Här handlade det om att motverka säkerhetshotande verksamhet genom att bygga en lägesbild av området och upptäcka pågående eller planerat sabotage. Foto: Anna Palm/Försvarsmakten
Krigsförbandsövning 13:e säkerhetsbataljonen
Här var det förbandets anställda soldater som genomförde övningen. Säkerhetskompani sjö är en del av Livgardets 13:e säkerhetsbataljon och har sin hemvist i Göteborg. De jobbar kustnära och i skärgården. Foto: Anna Palm/Försvarsmakten
Krigsförbandsövning 13:e säkerhetsbataljonen
Med stöd av röjdykarna finns förmågan att röja under vattnet och se till att hamnar är fria från exempelvis mineringar. Foto: Anna Palm/Försvarsmakten
Krigsförbandsövning 13:e säkerhetsbataljonen
En misstänkt bomb upptäcks och sprängs av röjdykarna, som använder en robot för att söka av kajen. Foto: Anna Palm/Försvarsmakten
13:e säkerhetsbataljonens krigsförbandsövning
Genom att sätta ihop olika förmågor skapas en bred palett av förmågor som motverkar säkerhetshotande verksamhet på ett effektivt sätt. Foto: Anna Palm/Försvarsmakten

Hamnen är scenen för ett moment i 13:e säkerhetsbataljonens krigsförbandsövning, där ett bredare koncept av bataljonens förmåga att motverka säkerhetshotande verksamhet övas. Hamnen ska säkras inför en, fiktivt, planerad bunkrings- och laddningsomgång som marinen ska genomföra. Det är bataljonens Säkerhetskompani sjö som leder verksamheten med stöd av fältsäkerhetsplutonen, den kriminaltekniska säkerhetsunderrättelseplutonen (KTSU) och Marinens röjdykare.  

– Till skillnad mot slutövningen för våra värnpliktiga är det här det stående förbandet som agerar i en bredare kontext, berättar bataljonschef Jim Stalpe. Verksamheten är inte lika objektsnära, utan man befinner sig längre ut där man försöker bygga en lägesbild av området för att se om det finns några motståndare, något sabotage som pågår eller planeras. Det handlar om att upptäcka det.

Foto: Anna Palm/Försvarsmakten

När man vänder blicken mot vattnet upptäcker man gruppbåtar som säkerhetskompaniet använder för trupptransport. Där är också röjdykarnas RIB-båt. En misstänkt bomb upptäcks och sprängs av röjdykarna, som använder en robot för att söka av kajen. Röjdykarna plockar upp kvarvarande delar av bomben från botten så att KTSU kan nysta vidare i vem eller vilka som kan ligga bakom hotet.

Säkerhetskompani sjö är en del av Livgardets 13:e säkerhetsbataljon och har sin hemvist i Göteborg. De jobbar kustnära och i skärgården och med stöd av röjdykarna får de förmågan att röja under vattnet och se till att hamnar är fria från mineringar etc. När bomben i övningen har oskadliggjorts fortsätter kompaniet att säkra hamnen genom att söka av kajområdet och silos, som inte längre används för gods. Hundarna har små tossor på tassarna för skydd i den gamla industrimiljön.

– Genom att sätta ihop våra olika förmågor som kan börja med fältsäkerhetsplutonen, som samverkar med personer som har god kännedom om ett område och koppla på spaningssoldater, utredare, analytiker och röjdykare har vi en bred palett av förmågor som motverkar säkerhetshotande verksamhet på ett effektivt sätt, avslutar Jim Stalpe.