Över 90 procent av utlandsveteranerna stolta över sin insats

I våras fick samtliga 52 590 utlandsveteraner folkbokförda i Sverige en inbjudan om att delta i en totalundersökning om utlandsveteraner. Över 20 000 utlandsveteraner valde att delta i undersökningen, bland dem fanns allt från de som tjänstgjort på de första insatserna under 1950-talet till de som roterat hem från insats i Mali i november 2021.

Veteran med basker
Veteran med basker
I undersökningen deltog utlandsveteraner från samtliga svenska utlandsuppdrag från 1950-talet fram till 2021. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten
FN soldater
De allra flesta utlandsveteranerna svarade att de var stolta över sin insats. Foto: Antonia Sehlstad/Försvarsmakten

– Vi är oerhört tacksamma för det höga deltagarantalet i undersökningen och mängden fritextsvar respondenterna gett, det tyder på ett väldigt engagerat veterankollektiv, säger Christopher van Zant, projektledare för undersökningar vid Försvarsmaktens veterancentrum.

I undersökningen framgår det att utlandsveteranerna är väldigt nöjda med sin erfarenhet från utlandstjänstgöring där mer än 9 av 10 lämnat ett positivt helhetsomdöme. De har även uttryckt i motsvarande hög grad att utlandstjänstgöringen gett dem värdefulla erfarenheter, varit personligt utvecklande och att de är stolta över sin insats. Bland de tidigare anställda utlandsveteranerna upp till 55 år uppgav nästan 8 av 10 att de skulle vara intresserade av att åter arbeta inom Försvarsmakten om det gavs möjlighet till det.

Undersökningens resultat synliggör även områden som kan förbättras, exempelvis kopplat till stöd och vägledning.

– Tack vare utlandsveteranernas bidrag i undersökningen har förbättring och utvecklingspotential av Försvarsmaktens veteran- och anhörigarbete identifierats, säger veteranförvaltare Martin Engdahl vid Försvarsmaktens veterancentrum.

Undersökningen genomfördes som en del av det uppdrag Försvarsmakten fått i att ta fram underlag för regeringens framtida veteranstrategi.