Nya reservofficerare stärker Försvarsmakten

I ett snabbt växande försvar är behovet av befäl stort. 25 nyutnämnda fänrikar i reserven är ett välkommet tillskott. Under fredagen avslutades den ettåriga reservofficersutbildningen ROU med en värdig examensceremoni på Militärhögskolan Halmstad (MHS H).

Lovisa Nicander, Lv 6, hälsar arméchefen med honnör under examensceremonin för Reservofficersutbildningen.
Lovisa Nicander, Lv 6, hälsar arméchefen med honnör under examensceremonin för Reservofficersutbildningen.
Lovisa Nicander, Lv 6, avslutade reservofficersutbildningen idag och utnämndes till fänrik i reserven. Foto: Sofia Svensson/Försvarsmakten
Elever, anhöriga, medarbetare på MHS H och förbandsrepresentanter står uppställda på MHS H ceremoniplats för att genomföra examensceremoni.
En värdig examensceremoni genomfördes på MHS H ceremoniplats med elever, anhöriga, medarbetare på MHS H och förbandsrepresentanter. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Hela kursen ROU 21-22 står uppställda för examensceremoni.
25 nya reservofficerare är ett välkommet tillskott till Försvarsmakten. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Arméchef Karl Engelbrektson håller till kursen ROU 21-22.
– Reservofficerarna är av avgörande betydelse för Försvarsmakten och arméns tillväxt och förmåga att lösa de uppgifter regering och riksdag gett oss, betonade arméchef Karl Engelbrektson, dagens examensförrättare. Armén ska fördubblas de närmsta tio åren- vi behöver varenda en av er! Foto: Sofia Svensson/Försvarsmakten
Arméchef Karl Engelbrektson gratulerar och överlämnar utbildningsbevis till de nyblivna reservofficerarna.
Arméchef Karl Engelbrektson gratulerar och överlämnar utbildningsbevis. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Rasmus Törqvist, Ledningsregementet, mottar C MHS H hederspris, som främste elev.
Rasmus Törqvist, Ledningsregementet, mottog C MHS H hederspris, som främste elev. Foto: Sofia Svensson/Försvarsmakten
Aleksandar Örs, Livgardet, valdes av sina kurskamrater till ”Bäste kamrat”, och mottog C MHS H hederspris.
Aleksandar Örs, Livgardet, valdes av sina kurskamrater till ”Bäste kamrat”, och mottog C MHS H hederspris. Foto: Sofia Svensson/Försvarsmakten
Trumpetare ur Hallands Hemvärnsmusikkår blåser fanfar under examensceremonin.
Trumpetare ur Hallands Hemvärnsmusikkår förgyllde ceremonin med fanfarer. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
De nyblivna reservofficerarna applåderar varandra under ceremonin.
Många välförtjänta applåder dagen till ära! Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Många glada och stolta anhöriga var på plats under examensceremonin.
Många glada och stolta anhöriga var på plats under examensceremonin. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Fanvakten marscherar ut från ceremoniplatsen med MHS H fana.
Fanvakten är ett självklart inslag en dag som denna. Foto: Sofia Svensson/Försvarsmakten
Olle Björså, nyutnämnd fänrik, får en kram av stolt morfar.
Delad glädje är dubbel glädje – Olle Björså får en välförtjänt kram av stolt morfar. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
"Eftersnack" mellan några nyblivna fänrikar. Det är dags att ta farväl av kurskamraterna.
Glädje och stolthet i luften efter genomförd utbildning, men också en dag när man tar avsked från kurskamraterna. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten

– Det känns otroligt när jag blickar tillbaka på allt jag gått igenom under året, och hur långt jag kommit från där jag stod för 365 dagar sedan, konstaterar Lovisa Nicander, som då precis hade genomfört grundutbildning som värnpliktig radiolänkgruppchef på Luftvärnsregementet, Lv 6. En av anledningarna till att jag vill vara reservofficer är att kunna ge andra samma möjlighet att utvecklas, i sin befattning och som individ, som jag fick under min värnplikt. Att hjälpa andra att prestera och bli den bästa versionen av sig själva så att gruppen kan excellera. Trots att jag är väldigt självständig som person är potentialen att kunna arbeta tillsammans med andra något jag värdesätter mycket.

Reservofficeren – viktig del av framtidens försvar

Olle Björså fortsatte, precis som Lovisa, sitt engagemang i Försvarsmakten direkt efter värnpliktsutbildningen. Olle kom direkt till ROU från grundutbildning som stridsfordonsskytt på I 19 i Boden, men tillhör nu P 18 på Gotland. Vid första kontakten med det nya hemmaförbandet under ROU:s tredje delkurs blev läget ”skarpt” direkt.
– Mitt yrkesval blev snabbt väldigt relevant då jag fick delta i lösandet av de bevakningsuppgifter och beredskapsanpassningar som gjordes på Gotland med anledning av omvärldsläget, berättar Olle. Efter det ser jag mitt yrkesval som en självklar chans att göra stor skillnad där det behövs. Jag tror att reservofficerarnas roll kommer att växa på grund av omvärldsutvecklingen. Att använda oss är en snabb och kompetent lösning som komplement till officerarna.
– Jag ser också reservofficerarna som en vital del av Försvarsmakten, tillägger Lovisa.  Vår roll är betydelsefull för att kunna ha ett robust försvar och en uthållig krigsorganisation. Men även för att bidra med viktig kompetensspridning mellan den civila och militära världen, vilket gynnar båda parter.

Bra kan bli bättre

­Nu är utbildningens tre delkurser avklarade och de nyblivna reservofficerarna har tillbringat det senaste året på både MHS H, strids- och funktionsskolor, och förband ute i landet. Först en gemensam teoretisk grund i bland annat ledarskap och pedagogik, sedan fördjupad kunskap i den valda yrkesinriktningen och sist, men inte minst, praktik på hemmaförbandet.

Både Olle och Lovisa är nöjda med sitt val att genomföra ROU. Utbildningen har nu genomförts för femte gången. Mycket har varit bra, men det finns fortfarande utvecklingspotential.
– Det är en utbildning som ger mycket bra förutsättningar, men den blir också vad jag som elev gör den till, säger Olle. Allting är möjligt och man kan nå hur långt som helst så länge man får verktyg att jobba med, men det är upp till en själv samt engagemanget hos de befäl och utbildare man möter. För mig har särskilt ledarskapsutbildningen varit givande. Jag vill växa till en människa som är trygg i chefsrollen och leder med ett utvecklande ledarskap.
– Att under sista delkursen få praktisera på en grundutbildningspluton med värnpliktiga samt få gå i min krigsbefattning under vårens övningsserie i Försvarsmakten har för mig varit särskilt värdefullt, förklarar Lovisa. Jag har fått bekräftelse på att jag kan applicera det jag lärt mig på riktigt. Sen hoppas jag att ROU som helhet vidareutvecklas till en utbildning som står på egna ben bredvid specialistofficers- och officersutbildningen.

Att äta kakan och ha den kvar

Trots ett stort engagemang för Försvarsmakten har ändå Olle och Lovisa valt att även satsa på en civil yrkesbana.
– Jag hoppas först få göra ett ”fänriksår” med någon form av kompetenshöjande utbildning så att jag så småningom kan gå i befattning som underrättelse- eller bekämpningsofficer i bataljonsstaben, summerar Olle. Men sen väntar civilingenjörsstudier på KTH med inriktning mot samhällsbyggnad.
– Min plan är att fortsätta jobba som instruktör på Lv-kompaniet fram till mitten av hösten för att fortsätta utveckla mina ledarkunskaper, sammanfattar Lovisa. Sen vill jag börja studera till läkare nästa vår.

Lovisa har förebilder i både pappa och farfar som praktiskt visat att det går bra att ha ett ben i det civila och ett kvar i det militära:
– Att bli reservofficer är lite som att äta kakan och ha den kvar. Tillfället att få vara delaktig i arbetet att bygga upp framtidens försvar, som bara är i begynnelsen av sin fulla potential är engagerande och något jag inte vill missa!