Försvarsmaktens prickskyttetävling avgjordes i Arvidsjaur

Tre dygn ute i den lappländska terrängen, bland myrar, lågfjäll, urskog och mygg. Försvarsmaktens prickskyttars förmåga har prövats under utmanande former i den årliga nationella prickskyttetävlingen.

prickskytt
prickskytt
En klassisk bild av prickskytten. Dold, väntande på att kunna lokalisera och nedkämpa målet. Foto: Carl Ekbring/Försvarsmakten
vinnarna
Det segrande laget - Robert Berglund och Eric Bladin från Norrlands dragonregemente - summerar tävlingen: ”Det var många fysiskt tuffa moment, framförallt orienteringen nattetid”. Här mottar de vandringspokalen av kapten Jack Tisell vid Markstridsskolan i Kvarn, Försvarsmaktens funktionsföreträdare i prickskytte. Foto: Ida Folkesson/Försvarsmakten
finska jägarsoldater
Deltagare från finska Kajanaland brigad. Foto: Carl Ekbring/Försvarsmakten
tårgas
I det näst sista momentet utsattes de tävlande för tårgas. då scenariot var att slå ut en robot med kemiska stridsmedel. Foto: Carl Ekbring/Försvarsmakten
soldat med gasmask
Scenariot var att slå ut en robot med kemiska stridsmedel. Foto: Carl Ekbring/Försvarsmakten
tårgas
Tårgasen kryper närmare prickskyttarnas eldställning. Foto: Carl Ekbring/Försvarsmakten
försvarsladdning
Under ett moment fick deltagarna i uppgift att upprätta en försvarsladdning för att skydda sig mot förföljare. Foto: Carl Ekbring/Försvarsmakten
maskeringsdräkt
Det finns lika många varianter på den klassiska maskeringsdräkten – Ghillie suiten – som det finns prickskyttar. Här en finsk variant. Foto: Ida Folkesson/Försvarsmakten
sjukvårdsmoment
Ett av de två lagen som tävlade för Norrlands dragonregemente genomför sjukvårdsmomentet. Foto: Ida Folkesson/Försvarsmakten
ren
Den norrländska naturen med sina ljusa nätter, många vattendrag, skogsklädda och bergiga terräng har många utmaningar. Inte minst mygg. Foto: Ida Folkesson/Försvarsmakten
utrustning
Innan start visiterades deltagarnas utrustning för att säkerställa att de hade med det som erfordrades... Foto: Ida Folkesson/Försvarsmakten
utrustning
...men inga otillåtna hjälpmedel som exempelvis GPS. Foto: Ida Folkesson/Försvarsmakten
priskskyttar
Sju lag med representanter från många av Försvarsmaktens förband som har prickskyttar. Foto: Ida Folkesson/Försvarsmakten

Sent under måndagseftermiddagen gav sig sju lag iväg, med representanter från hela Försvarsmakten och finska Kajanalands brigad. Framför sig hade de en tre dygn lång utmaning – Försvarsmaktens prickskyttetävling. 

I år anordnades tävlingen av Norrlands dragonregemente och tävlingsledaren, fanjunkare Erik Landquist, hade inte sparat på krutet. Tävlingen spände över en lång rad olika moment ute i terrängen omkring Arvidsjaur där inte bara skytte ingick utan även långa förflyttningar, stalking och sjukvård. Och mycket mer.

prickskyttetävling Arvidsjaur
Tävlingsledaren fanjunkare Erik Landquist, ställföreträdande skvadronchef för 1:a jägarskvadron vid K 4. Foto: Ida Folkesson/Försvarsmakten

– För ett prickskyttepar är själva skottet den yttersta spetsen, men för att komma dit måste de vara oerhört duktiga soldater. De är ensamma och utlämnade och därmed måste de ha goda fältkunskaper, kunna stridsteknik och taktik. De måste vara ”lite mer”, så enkelt är det. Det sammanhang jag försökte skapa i tävlingen var att sänka stridsvärdet på deltagarna så mycket som möjligt. För trots att de inte ätit, druckit eller sovit tillräckligt och är ordentligt sega i kolan måste de ändå kunna skjuta och träffa när det gäller.

Det elfte och näst sista momentet fick deltagarna genomföra med skyddsmasker på. Scenariot var ett uppdrag där en robot med kemiska stridsmedel skulle slås ut och tårgas simulerade kontaminering av området.

– Ja, det är kanske lite nytänk även om jag tror att gas har förekommit i prickskyttetävlingar i Europa, säger Erik Landquist som är nöjd över lagens insats.

Till slut var det duon Robert Berglund och Eric Bladin från Norrlands dragonregemente som fick lyfta segerbucklan under den avslutande ceremonin i mässen.

Tävlingsdeltagarna representerade 13:e säkerhetsbataljonen från Livgardet, fallskärmsjägare från Livregementets husarer (K 3), Norrlands dragonregemente (K 4), flygbasjägarna från Blekinge flygflottilj (F 17).