Försvarsmakten beställer kroppsskydd anpassade för kvinnor

I fortsättningen blir det lättare för kvinnor i Försvarsmakten att lösa sina stridsuppgifter. Snart kommer de första anpassade kroppsskydden med bättre passform.

kroppsskydd
kroppsskydd
FMV har skrivit avtal för leverans av kroppsskydd som är utvecklade speciellt för kvinnor. Foto: FMV
kroppsskydd
De nya kroppsskydden kommer att levereras under 2023. Foto: FMV

I takt med att allt fler kvinnor söker sig till Försvarsmakten ökar behovet av utrustning som är anpassad för kvinnor. Därför har Försvarets materielverk (FMV) nu skrivit ett avtal för leverans av kroppsskydd som är utvecklade speciellt för kvinnor med företaget TYR Tactical.

Marvin Lifbom som är chef för avdelningen Gemensam materiel på FMV säger att alla soldater nu kommer att få optimal passform på de nya skydden.

Normalkroppen som kroppsskydden varit utformad för har förändrats under åren som gått och kroppsskydden har varit svåra att få att passa för alla som inte passar in i normen, både män och kvinnor. Försvarsmakten leder nu ett projekt för att göra en ny, uppdaterad uträkning av vad en ”normalkropp” är, baserat på dagens inryckande soldater.

– Det skickar en viktig signal att Försvarsmakten tar fram utrustning som passar för kvinnor eftersom det är enormt viktigt att skyddet har rätt storlek, vikt och passform för att soldaten ska kunna lösa sina uppgifter med bibehållet högt stridsvärde, säger Marvin Lifbom.

Kroppsburna ballistiska skydd ökar soldaters chanser att överleva och minskar skador från splitter och finkalibrig eld, men för att skyddet verkligen ska fungera som tänkt krävs god passform. I arbetet med att ta fram det nya anpassade kroppsskyddet har leverantören genomfört omfattande tester i sin egen produktutveckling och även tittat på de kroppsskydd som används i det danska försvaret och hos FBI. Den största skillnaden med det nya skyddet är inte västen i sig, utan de ballistiska skydden som kan sättas i den.

Camilla Sjölén, bataljonchef på Livbataljonen säger att frågan om anpassad utrustning har diskuterats ända sedan hon började arbeta i Försvarsmakten för 22 år sedan, och att det är först nu som hon börjar se resultat. Hon anser att det nya kroppsskyddet är ett litet steg i rätt riktning, men att det har tagit alldeles för lång tid.

– När det gäller kroppsskydd så har det alltid varit väldigt individuellt om de har passat eller inte, det beror helt enkelt på om du har tur och har en kropp som passar skyddet, oavsett om du är kvinna eller man. Om du till exempel som kvinna har lite större byst så kan skyddet sitta åt väldigt hårt över bröstkorgen och göra att det blir svårt att andas. Också om du som man är kort kan kroppsskyddet göra dig mer orörlig och osmidig och på så sätt försvåra ditt arbete, säger Camilla Sjölén.

Hon poängterar att det egentligen inte är en fråga om kön, utan att det handlar om man har en kropp som passar in i normen.
– Om vi verkligen vill få ut full effekt av vår personal så måste vi kunna ge utrustning som har bra passform, avslutar Camilla Sjölén.

De nya kroppsskydden kommer att levereras under 2023. Parallellt upphandlas också ytterligare exemplar av Försvarsmaktens befintliga Kroppsskydd 12.